Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(25. 12. 1954)


Úloha č. 622

Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+10)Kontrolná notácia: 622: b. Kf8, Vb3, Ve6, Sa6, Je4, Jf6 (6), č. Kd4, Sh5, Jc4, Jh6, Pb2, c2, c5, d2, d6, e3 (10), dvojťažka.

Riešenie do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a.


Vzad <<  >> Vpred