Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(19. 12. 1954)


Úloha č. 619

József Szöghy, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+9)


Úloha č. 620

Ladislav Salai, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+9)Úloha č. 621

Ladislav Knotek †

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+12)Kontrolná notácia: 619: b. Kh6, Df4, Vd8, Ve8, Sa7, Sb1, Ja5, Jd6, Pb2, b4, e4 (11), č. Kd4, Db6, Vb7, Vc3, Se6, Ja3, Jf2, Pd3, d7, g4 (9), dvojťažka, 620: b. Kf2, Dd2, Va6, Vg4, Sb1, Sf6, Jc6, Jc7, Pg5, h3 (10), č. Kf5, Va4, Vh7, Sd8, Jh4, Jh5, Pe4, f3, g7 (9), dvojťažka, 621: b. Kg8, De2, Vf5, Se8, Jd5, Je6, Pd4, e5 (8), č. Ke4, Vh2, Vh3, Se3, Sh1, Jc8, Jg2, Pa6, b7, e7, g3, h4 (12), trojťažka.

Riešenia do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a.

Jaroslav Hronec opravuje svoju trojťažku č. 616 preložením Jc3 na d2 (Pd2 sa vynecháva) a Vg3 na h3. Do riešiteľskej súťaže sa ráta len táto oprava.

Riešenie úlohy č. 599 (Pallasz): 1.Jd3 hr. 2.Dg4 – na obrany kráľom vyjdú tie isté maty, ako po ťahoch Ve5, e5, keby začínal čierny. – Téma Ruchlis (2 body).

Riešenie úlohy č. 600 (Rosolak): 1.Je6 – ťažká a chúlostivá téma zámena matov s predĺženými obranami dámy pred úvodníkom i po ňom. Duál po D:e5 nerátame, lebo D:e5 nebráni sekundárnu hrozbu (Je6–c5). Jedna z bielych figúr (Ve5, Sg8) je po úvodníku neekonomická. (2 body.)

Riešenie úlohy č. 601 (Belčák): 1.Jc2 – dobrý úvod a maty dámou v rohoch.


Stav riešiteľskej súťaže

(pridané body za riešenie: č. 591 a vedľ. rieš.; č. 592 a v. r.; č. 593; č. 594 a v. r.; č. 595; č. 596 a neriešiteľnosť; č. 597; č. 598 a v. r.; č. 599; č. 600; č. 601 a duál; č. 602; č. 603; č. 604; č. 605 a v. r.):

J. Rada 404+47=451; K. Bolgár 377+44=421; B. Pick 353+42=395; V. Potočný 252+37=289; inž. D. Veselý 228+28=256; J. Srnanský 176+24=200; J. Žatko 181+9=190; J. Hronec 145+33=178; J. Kováčik 151+25=176 (dodat. aj č. 589–90); F. Szakáll 144+6=150; Filip Kreheľ 118+24=142; M. Méri 95+43=138 (dodat. aj č. 588–90); F. Pupík 105+18=123; Š. Hrušík 71+9=80; J. Horváth 75+4=79; D. I. Odler 73+2=75; J. Detko 44+27=71; A. Mašlej 65+6=71; Š. Bosniak 61+9=70; E. Procházka 56+8=64; L. Belčák 41+20=61 dodat. aj č. 589–90); J. Kulík 55+2=57; L. Garamszeghy 48+7=55; G. Bielik 31+21=52; P. Filippi 21+31=52 (dodat. aj č. 586–590); V. Bosík 7+35=42; Frant. Kreheľ 15+16=31; J. Válent 24+4=28; M. Potančok 4+20=24; Š. Šelinger 6+16=22; P. Moššóczy 19; L. Kavský 5+5=10; J. Kohút 8; F. Chudý 7; B. Vavrinec 2 body.

Riešiteľov, ktorí neposlali riešenia aspoň 10 týždňov za sebou, v zozname neuvádzame, ale máme ich v evidencii.

Knižné odmeny vyhrávajú: (viac ako 370 bodov!) B. Pick; (viac ako 270 b.) V. Potočný; (viac ako 170 bodov): J. Hronec a J. Kováčik; (viac ako 70 b.): J. Detko a A. Mašlej.

Prosíme výhercov, aby nám poslali presné adresy.


Vzad <<  >> Vpred