Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 6. 11. 1954)


Úloha č. 599

Edward Pallasz, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+10)


Úloha č. 600

Wladyslaw Rosolak, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+8)Úloha č. 601

Ladislav Belčák, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: 599: b. Kg8, Db4, Vh4, Sh1, Sh6, Jc6, Jf4 (7), č. Kf5, Va5, Sb1, Ja7, Jg3, Pa2, a4, d7, e7, f6 (10), dvojťažka, 600: b. Kg2, Df1, Vd3, Ve7, Sg8, Jc7, Jd7, Pc6, d2, d5, e5, g3 (12), č. Ke4, Dd4, Vb6, Ve8, Sh4, Pc4, e3, g6 (8), dvojťažka, 601: b. Kc1, Dh8, Sd6, Jb5, Jd4, Pa4, a6, d3, f5 (9), č. Kd5, Sf7, Sh4, Pc4, e3, g6 (8), dvojťažka.

Riešenie úlohy č. 591 (Buchwald): Intencia 1.De4 so zámenou matov na ťahy d5, d6 pred úvodníkom a po ňom, ale vedľajšie riešenie 1.Se5+ (Max. 4 body).


Ešte z Olympiády

V partii dr. UjtelkyBobekov (ČSR – Bulharsko) sa v koncovke dospelo k postaveniu, ktoré bolo až dosiaľ pokladané za remízové: Ujtelky: b. Kf3, Vb8, Pb4, g4, h4 (5), Bobekov: č. Ke5, Vb1, Pg7, h7 (4). Náš majster však podrobným rozborom zistil, že má nádeje na víťazstvo a partia potom pokračovala takto: 42.Vb5+ Ke6 (K veľmi zaujímavému variantu by došlo po Kf6, 43.h5 Vf1+ 44.Ke4 Ve1+ 45.Kd4 Vd1+ 46.Kc4 Vc1+ 47.Kb3 Vb1+ 48.Kc2 Vg1 49.g5+ Ke6 50.Kb3! Vh1 51.h6! g:h6 52.Vb6+ Kd5 53.V:h6 Vg1 54.V:h7 V:g5 55.Vh6 alebo Vc7 a biely vyhrá.) 43.h5! h6 (po iných ťahoch by zvíťazil biely, ako v minulej poznámke), 44.Ke4 Vg1 45.Vb6+ Kf7 46.Kf5 Vf1+ 47.Ke5 Vg1 48.Vb7 Kg8 49.Kf4 Vb1 50.b5 Vf1+ 51.Kg3 Vb1 52.b6 Vb4 53.Kf3 Kh7 54.Ke3! V:g4 55.Vc7 Vb4 56.b7 Vb1 57.Kd4 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred