Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 10. 1954)


Úloha č. 597

Ladislav Salai, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+7)


Úloha č. 598

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+9)Kontrolná notácia: 597: b. Ka8, Dh7, Vd1, Vf6, Sa4, Sg1, Jb5, Je5, Pb3, d4, e2 (11), č. Kd5, Sf4, Jb8, Jg3, Pc3, d7, e6 (7), dvojťažka, 598: b. Kg1, Ve6, Vh5, Se7, Sf7, Je2, Jg2, Pb3, c2, d4 (10), č. Kd5, Dg5, Va4, Vg8, Sa7, Pa3, c3, e3, h7 (9), dvojťažka.

Riešenie do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Hodnotné knižné ceny za získanie 70 bodov v stálej riešiteľskej súťaži "Práce".

Riešenie úlohy č. 588 (Smatana): 1.f6–f7 hrozí (napr. po S:D) 2.Jh7 a 3.Jf6 čistý mat, 1...h:g5 2.Dd8! g:f4 3.Dh4 čistý mat, 1...V:e4 2.J:e4! f:e4 3.g4 čistý mat, 2...d:e4 3.Dd1 čistý mat. Vtipné rozlíšenie po 1...h:g5 nejde 2.De7 pre Kh6!

Riešenie úlohy č. 589 (Beszczyński): 1.Dh6–d6 hrozí 2.Dh2 mat, 1...g3 2.D:d7 mat, 1...Sg3 2.D:g3 mat. Skutočný obsah je celkom jednoduchý, no vtip úlohy je v tom, že pred úvodníkom po tých istých obranách vychádzajú iné maty: 1...g3 2.Jf6 mat, 1...Sg3 2.Jf4 mat. Ide teda o tému zámeny matov. Autor nám však poslal ešte zlepšenú pozíciu, v ktorej docielil ďalšiu zámenu (vo zvodnosti) tým, že prestavil Se1 na f2. Vtedy po 1.Df6 (alebo Df8) v tempovej pozícii ide 1...g3 2.Df5 mat, 1...Sg3 2.Df8 mat (viazne na 1...d5, d6). – Na 8 figúr skutočne mnoho.

Riešenie úlohy č. 590 (Žuk): 1.Sa7–e3 tempo 1...Ve8~ 2.De7 mat, predĺžená obrana 1...Ve6! 2.Df4 mat, 1...Jb5~ 2.d4 mat, p. o. 1...Jd4! 2.Sf4 mat, 1...Jg3~ 2.Df5 mat, p. o. 1...J:e4 2.f4 mat. Predĺžené obrany troch figúr zjednotene geometrickou hrou na poli f4.

Majster ČSR v šachu Luděk Pachman zavíta v týchto dňoch do Bratislavy, kde zohrá 31. októbra 1954 o 17. hod. simultánku v Závode mieru. Prinášame jedno jeho rýchle víťazstvo na šachovej olympiáde v Amsterdame, kde hral veľmi úspešne na 1. šachovnici za naše reprezentačné mužstvo.

Biely: Kelly (Írsko) – Čierny: Pachman (ČSR)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Sg5. (Málo užívané pokračovanie proti Grünfeldovej obrane, po ktorom čierny nemá ťažkosti s vyrovnaním hry.) 4...Je4! 5.J:e4. (Vo svojej knihe Theorie moderního šachu odporúča Pachman ako najsilnejší ťah 5.c:d5.) 5...d:e4 6.e3 c5! 7.Je2 Sg7 8.Dd2 0-0 9.Jc3 c:d4 10.e:d4 f6 11.Se3 f5 12.Jd5? (Biely mal miesto tohto predčasného výpadu jazdca postarať sa napred o vývin svojho kráľovského krídla.) 12...Jc6 13.b4 e6 14.b5. (Ústup jazdca na f4 by stál figúru pre 14...g5 s nasledujúcim f4 a tak biely je nútený obetovať pešiaka.) 14...e:d5 15.b:c6 b:c6 16.c:d5 c:d5 17.Se2 Df6 18.g3 Sa6 19.Da5. (Lepšie bolo aspoň teraz urobiť rošádu. Avšak biely chce získať pešiaka naspäť, čo sa mu, pravda, nevyplatí vzhľadom na obnažené postavenie svojho kráľa.) 19...S:e2 20.D:d5+ Kh8 21.K:e2 Da6+ 22.Ke1 Vfd8 23.Dc5 Vac8. (Čierne figúry sa dostávajú s tempom do hry.) 24.De7 V:d4! 25.Vb1. (Ponúknutú kvalitu biely nemôže prijať pre hrozbu Sc3+, ktorá však rovnako rozhodne o dve ťahy neskoršie.) 25...Vd5 26.Sd2 V:d2! a biely sa vzdal pred nekryteľným matom. M. U.


Vzad <<  >> Vpred