Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 1. 10. 1954)


Úloha č. 589

Jan Beszczyński, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (4+4)


Úloha č. 590

Henryk Žuk, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+6)Kontrolná notácia: 589: b. Kh1, Dh6, Sg5, Jh5 (4), č. Kh3, Se1, Pd7, g4 (4), dvojťažka, 590: b. Kb2, Df7, Sa7, Pd2, e4, f3 (6), č. Ke5, Ve8, Jb5, Jg3, Pd5, d6 (6), dvojťažka.

Obaja naši noví spolupracovníci patria k mladej generácii poľských skladateľov, ktorá už začína dosahovať pomaly medzinárodnú úroveň. Riešenia do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská ul. č. 2/a. Hodnotné knižné ceny za získanie 70 bodov v stálej riešiteľskej súťaži "Práce".

Riešenie úlohy č. 578 (Salai a Hronec): Zvodnosti 1.Sc6? (hr. 2.D:d6) viazne len na 1...Jc4! a už nejde 2.Jc6 mat, podobne 1.Se4? Jd6~! 2.Ve4?. Riešenie je preto jedine 1.Sd5–f3, aby strelec neprekážal v matoch. Hrozí 2.D:d6 mat, tematické varianty vzniknú po ťahoch Jd6: 1...Jd6~ 2.Ve4 mat, predĺžené obrany 1...Jc4 2.Jc6 mat, 1...Jf7 2.De7 mat. Varianty po Vb6, D:d7, Vc6, De7, De7 a Vd5 sú vedľajšie.


Vzad <<  >> Vpred