Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(18. 7. 1954)


Úloha č. 578

Ladislav Salai a

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+11)


Úloha č. 579

Jurij Golubev a Lev Lošinskij

Memoriál Čigorina 1939–40

II. cena

Mat 3. ťahom (12+10)Kontrolná notácia: 578: b. Kh1, Df8, Va4, Vd3, Sd5, Jb8, Pd7, e3, f5, g4 (10), č. Ke5, Dh7, Vb5, Vc2, Sa6, Sh8, Jd6, Jg1, Pd2, g6, h3 (11), dvojťažka, 579: b. Kh7, Dc7, Vf4, Vh6, Sg8, Jd2, Jd7, Pa7, b7, d6, e7, f7 (12), č. Kd5, Sb3, Jb5, Pa2, c2, c6, e2, e6, g2, g6 (10), trojťažka.

Prví dvaja skladatelia si zakladajú na zvodnostiach ("predĺžený útok"), druhí dvaja na skutočne unikátnej originalite, ktorá sa nemôže nepáčiť. (Dvaja autori jednej úlohy môžu vyniknúť napríklad tým, že jeden navrhne námet a druhý ho spracuje.) – Riešenia do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a.

Riešenie úlohy č. 568 (Matějo): intencia 1.Jd2, ale tri vedľajšie riešenie 1.Jc5, 1.J:c3 a 1.D:c3+ (maximálne 8 bodov).

Riešenie úlohy č. 569 (Kubbel): 1.b6–b7 hrozí 2.Jb6 mat, 1...V:d7 2.b5! (hr. Vb4) Sd6 3.Df1 mat, 1...V:e6 2.D:f5 (hr. Db5) Se5 3.Df1 mat, 1...Sc7 2.b:a8D (hr. Dc6) Vd6 3.Je5 mat. Zaujímavá je nielen striedavá väzba troch figúr, ale aj analogické ich pohyby: najskôr jedna z nich prekročí "kritické" pole (d6, resp. e5), aby ju druhá na tomto poli prerušila. V mate sa potom využije väzba tretej. Originálny nápad, spracovanie však nie je najšťastnejšie. Málo sú využité biele figúry, veľmi obmedzujúco pôsobí hrozba matu v druhom ťahu a variant Sc7 s premenou druhej dámy je príliš hrubý, drastický.

Neznámy riešiteľ z Námestova sa zabudol podpísať.


Vzad <<  >> Vpred