Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(10. 7. 1954)


Úloha č. 576

Vojtech Potočný, Chtelnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+6)


Úloha č. 577

Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+6)Kontrolná notácia: 576: b. Kh6, Db2, Ve1, Sf3, Sg3, Jb5, Jf4, Pa4, c6 (9), č. Kc5, Sd7, Jc8, Pc4, d4, e7 (6), dvojťažka, 577: b. Kd5, Dd1, Ja4, Jg4 (4), č. Kd3, Pc4, d2, d4, d6, e4 (6), trojťažka.

Č. 576 rozriešite asi rýchlo, to však vôbec neznamená, že by úloha nebola dobrá. Medziiným zaujímavý antiduál. Trojťažku by geometrovia pokladali za symetrickú a formalisti za symbolickú. A riešitelia? – Riešenia do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Hodnotné knižné ceny za získanie 70 bodov v stálej riešiteľskej súťaži.

Riešenie úlohy č. 566 (Hronec): 1.Df4–g4 hrozí 2.Jf4 mat, 1...Jg7 2.De4 mat (antiduál Se6?) 1...Jg3 2.Se6 mat (antiduál De4?), 1...Ve6 2.D:d4 mat, 1...Ve4 2.D:e4 mat. Zaujímavá poloväzba s antiduálom. Škoda, že Jh3 a Sh8 hrajú len v jednom variante (ekonómia). Vedľajšie riešenie 1.Dh2 autor vylučuje pridaním čierneho pešiaka b4 (max. 4 body).

Riešenie úlohy č. 567 (Rebej): 1.Db5–e2 hrozí 2.D:g4 mat (vyjde aj po obranách Kf5 a Kg5). Lebo bol obranou proti hrozbe ľubovolný ťah Jf4 (napr. Jf4–g2) vyšli by dva maty (D:e4 a Je5) po skutočných obranách 1...Je6, 1...J:e2 a 1...Jh5 sa však duál striedavo vylúči, takže vždy vyjde len jeden mat (ako to v korektnej úlohe má byť). Antiduálnym motívom obrany 1...Je6 je skryté prerušenie Sc8, 1...Jh5 – prerušenie Vh4 a 1...J:e2 – branie matujúcej figúry. Zaujímavá je zvodnosť 1.Jd7~? Jb8–d7! s predĺžením 1.J:b8? V:b8 a Db5 je viazaná. Trochu zvyšujú cenu úlohy aj zdanlivá hra 1...Jh5 2.D:h5 mat. Pokusy, ktoré považovali niektorí za riešenie – Dd5 a S:f4 – nevychádzajú na J:d7 a c1J+! (2 body). – Úloha je spoločnou skladbou M. Rebeja a B. Formánka.


Vzad <<  >> Vpred