Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(10. 9. 1954)


Úloha č. 584

Július Babčan a Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+7)


Úloha č. 585

Inž. Rudolf Šteis, Žilina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (3+10)Kontrolná notácia: 584: b. Kb1, Df1, Va3, Sa2, Je3, Jg4, Pc2, c5, d4 (9), č. Ke4, Dd6, Sg7, Jg1, Pb2, g3, h6 (7), dvojťažka, 585: b. Kg8, Da5, Va2 (3), č. Kh6, Sc1, Sg2, Pb4, c4, d4, e3, e4, f4, g4 (10), trojťažka.

Riešenie dnešných úloh, ktoré zašlete do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, zarátame do stálej riešiteľskej súťaže o knižné ceny za získanie 70 bodov.

Riešenie úlohy č. 575 (Janček): Intencia 1.Db6 s duálom po 1...e6 2.Jc4 a 2.Jg4 a s vedľajším riešením 1.Kf7 atď. (maximálne 7 bodov).

Riešenie úlohy č. 576 (Potočný): 1.Jb3–d6 hrozí 2.Jb7 mat, 1...J:d6 2.Ve5 mat (antiduál Db5?), 1...e:d6 2.Db5 mat (antiduál Ve5?), 1...S:c6 2.Je6 mat. Antiduál pri blokovaní poľa, odlákanie (od polí e3 a e6) s analogickými matmi jazdca, dobrá konštrukcia. Pokrok autora.


Vzad <<  >> Vpred