Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(22. 10. 1954)


Úloha č. 595

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+6)


Úloha č. 596

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: 595: b. Kg1, Dd1, Va6, Jf2, Jh1, Pb4, c3, d2, e3, f4, h2 (11), č. Kf5, Vf3, Pa7, b5, d3, h3 (6), dvojťažka, 596: b. Kg8, Dg4, Jc8, Je6, Pb7, c6, e5, f3, g3, g7 (10), č. Kb8, Dg1, Vg2, Sa1, Pb3, c4, c5, d6, f4, h3 (10), trojťažka.

Alexander Pituk, najlepší slovenský šachový skladateľ a majster ČSR v dvojťažkách, sa dožíva 26. 10. 50 rokov. Za dvadsaťpäť rokov svojej bohatej činnosti zostavil do 500 úloh, z ktorých veľa odmenili turnajovými cenami a uznaniami. Jubilea sa dožíva vo veľkom tvorivom eláne ako o tom svedčí množstvo vynikajúcich úloh, uverejnených v poslednom čase, ku ktorým patria aj dnešné originály: dvojťažka so zaujímavou obojstrannou nevýhodou ťahu a nečakane bohatá trojťažka s čistými matmi.

Riešenie úlohy č. 583 (Knotek): 1.Jb5–d6 hrozí 2.De4+! ~:e4 3.Jdf5 mat, 1...d4 2.D:h3+ f3 3.Jg2 mat, 1...f3 2.Dg5+ Vf4 3.Jhf5 mat, ale duál 2.D:f3+. Ostatné varianty sú vedľajšie (nekončia sa čistými matmi – hlavným obsahom českej školy). Max. 4 body.

Riešenie úlohy č. 584 (Babčan a Janček): Intencia 1.Jf5, vedľajšie riešenie 1.Df5 (max. 4 body) – podľa kontrolnej notácie.

Riešenie úlohy č. 585 (Šteis): 1.Va4, ale 2 vedľajšie riešenia: 1.Df5 a 1.Kf7 (max. 9 bodov).

Riešenie úlohy č. 586 (Salai): 1.Ve7–e8 hrozí 2.Sg3 mat, obranou je predovšetkým ľubovoľný odstup Je3 (napr. Jf1, d1, c2), čím sa dostane do hry dáma: 2.Df4 mat. Proti tejto "vnútornej" hrozbe sa bráni jazdec "predĺžene" – napr. 1...Jg2 2.e5 mat – tematicky najzaujímavejšie sú však predĺžené obrany 1...Jc4 a 1...Jd5, v ktorých si čierny preruší Sa2, načo by vyšiel mat 2.Ve6 (vnútorná hrozba 2. stupňa) – preto ťah 1...Jd5! je predĺženou obranou 2. stupňa (často zvaný obrana 3. stupňa) – musí obsahovať nové poškodenie čierneho (prerušenie č. dámy): 2.e5 mat. (2 body)

Riešenie úlohy č. 587 (Hronec): 1.De7–a3 hrozí 2.D:c3 mat, 1...d4 2.Dd6, 1...Ja4 2.Da2+ atď. Nedostatočne využití bieli strelci, na začiatok však nie zlá trojťažka.


Stav riešiteľskej súťaže

(pridané body za riešenie: č. 578, č. 579, č. 580, č. 581, č. 582, č. 583 + duál, č. 584 + vedľ. riešenie; č. 585 + 2 vedľ. rieš.; č. 586, č. 587, č. 588, č. 589 a č. 590)

J. Rada 404, K. Bolgár 377, B. Pick 353, V. Potočný 252, inž. D. Veselý 228, J. Žatko 181, J. Srnanský 176, J. Kováčik 151, J. Hronec 145, F. Szakáll 144, Filip Kreheľ 118, F. Pupík 105, M. Méri 95, J. Horváth, Bánovce 75, Š. Hrušík 71, A. Mašlej 65, Š. Bošniak 61, E. Procházka 56, J. Kulík 55, L. Garamszeghy 48, J. Detko 44, L. Belčák 41, G. Bielik 31, J. Válent 24, P. Filippi 21, Frant. Kreheľ 15, J. Czambal 7, V. Bosík 7, Š. Šelinger 6, D. Messerschmidt 5, M. Potančok 4.

Riešiteľov, ktorí neposlali riešenia aspoň 10 týždňov za sebou, v menoslove neuvádzame, ale máme ich v evidencii.

Knižné odmeny vyhrávajú (viac ako 370 bodov!): J. Rada a K. Bolgár; (viac ako 70 bodov) I. Horváth, Š. Hrušík a dr. J. Odler, ktorý získal 73 bodov.

Prosíme výhercov, aby nám poslali presné adresy.


Vzad <<  >> Vpred