Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(12. 12. 1954)


Úloha č. 614

Julius Buchwald, New York

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+9)


Úloha č. 615

Ottavio Stocchi, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+6)Úloha č. 616

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+11)Kontrolná notácia: 614: b. Kh7, Dh5, Vf7, Vg6, Sb7, Sf6, Pc7 (7), č. Kb6, Va8, Vb8, Sc8, Sd6, Je2, Pa5, a7, b5 (9), dvojťažka, 615: b. Ka8, Dc1, Vc8, Ve2, Jc6, Je5, Pc5, e6, f5 (9), č. Kd5, Dh4, Sh1, Jh6, Pa7, f7 (6), dvojťažka, 616: b. Kh7, Df1, Vg3, Vg6, Jc3, Jc6, Pd2, e2, e5, f7, g2, h4 (12), č. Kf5, Ve7, Sa2, Sg7, Pb3, d5, d6, e4, f4, g4, h5 (11), trojťažka.

Riešenia úloh pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Stála riešiteľská súťaž o knižné ceny za získanie 70 bodov.

Oprava: J. Buchwald opravuje svoju úlohu č. 591 premiestením č. veže z a5 na b5 a pridaním č. dámy na a5.

Riešenie úlohy č. 594 (Ančin): 1.De8 (hr. 2.S:h5, 1...Sg4, Sf3, Se2, Sd1 2.Sf5, Se4, Sd3, Sc2 atď.), ale vedľajšie riešenie 1.S:h5 S:f4 2.De8. (Max. 6 bodov.)

Riešenie úlohy č. 595 (Pituk): Na všetky ťahy čierneho z pozície sú pripravené maty (biely na ťahu): 1...V:f4, V:e3, V:f3 (Vg3+) 2.Dh5, Dg4, Jg3 mat, ale i biely je v nevýhode ťahu, takže je nútený pripravené maty zmeniť: 1.Db3 – V:f4, V:e3, V:f2 (Vg3+) 2.Dd5, Df7, De6 (J:g3) mat. Je zaujímavé, že hrozia tri maty (Dd5, Df7, De6), ale čierny dovolí každým svojím ťahom len jeden – tomu hovorí odborná terminológia "téma Fleck" (2 body).


Vzad <<  >> Vpred