Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(17. 10. 1954)


Úloha č. 593

Zoltán Zilahi, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+9)


Úloha č. 594

Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+4)Kontrolná notácia: 593: b. Kh4, Df2, Vb4, Sb1, Je7, Jh7, Pc2, f4, g5, (9), č. Ke4, Dd4, Va4, Vc5, Sb2, Sb5, Jh5, Pa3, c6 (9), dvojťažka, 594: b. Kg8, De3, Sg6, Jf4, Jg2, Pg7 (6), č. Kh6, Sg5, Sh5, Jh1 (4), trojťažka.

Riešenie do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská č. 2/a. Za získanie 70 bodov v stálej riešiteľskej súťaži vyhrá každý riešiteľ hodnotnú knižnú cenu.

Marian Wróbel (Varšava) opravuje svoju úlohu uverejnenú pod č. 527 1. januára 1954 takto: b. Kg8, Dh4, Vd1, Sb8, Sc8, Jd5, Pa6, b3, b4 (9), č. Kc6, Va3, Vg5, Je2, Jf5, Pa7, b5, b6, c3, e7, f4, g7, h6 (13), mat 3. ťahom. Zdanlivé hry 1...Jeg3 2.D:f4, 1...Vg5~ 2.D:e7, 1.Dh4–h3, hrozby: 2.D:f5 a 2.D:f3 (každá zvlášť po 1...Vg3 resp. Vg4), 1...Jed4 2.D:c3+ K:d5 3.Df3 mat, 1...Jeg3 2.Sb7+ Kd7 3.Jc7 mat. Bodujeme len prípadné oznámenia nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť atď.).

Riešenie úlohy č. 579 (Golubev a Lošinskij): 1.Vh6–h4 hrozí 2.Jb6+ a 2.Jf6+ ("dvojitá hrozba" – obranou je len ten ťah, ktorý bráni obe hrozby), 1...a1J! 2.e8J! a 3.Jef6 mat, 1...c1J 2.b8J a 3.D:c6 mat, 1...e1J! 2.f8J a 3.S:e6 mat, 1...g1J 2.a8J a 3.Jab6 mat. Vynikajúca rekordná skladba na motív premien na jazdca. Čierny si škodí tým, že si potom už nemôže postaviť dámu. Sg8 hrá len v jednom mate, to však pri takej myšlienke nemôže vadiť (3 body).

Riešenie úlohy č. 580 (Čuperka): 1.De2–e3 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Je5~ 2.De6, 1...Je5–c6 ("predĺžená obrana") 2.Jb6, 1...Jgf3 (Je6) 2.c4, veľmi pekná skladba (2 body).

Riešenie úlohy č. 581 (Belčák): 1.Vh6–h2 hrozí 2.Ve2 mat. Jednoduché maty po obranách Sd6+, Jf5, Sd5. Pekný úvodník, najmä vzhľadom k pokusu 1.Vh1? Sb4! (2 body).

Riešenie úlohy č. 582 (Knotek): 1.Kh3–h4 hrozí 2.Sf6+ K:f8 3.e7 mat, 1...K:f8 2.d8D+! S:d8 3.D:d8 mat, 1...h6 2.Jg6+ Kd8 3.e7 mat, 1...J:e6 2.D:e6+ K:f8 3.De8 mat, 2...Kd8 3.Df6 mat, ale duál 3.De8 mat (+1 bod).

K rozsudku nášho úlohového turnaja za II. polrok 1947. V oddelení trojťažiek upozornil M. Wróbel (Krakov) na nekorektnosť II. ceny Dr. E. Palkosku č. 78 pre vedľ. riešenie 1.Je8 Ke6+ 2.Kh8 atď. Dr. Palkoska zaslal nám túto opravu: b. Ka1, Dg1, Vc1, Sf8, Ja6, Jf1, Pb6, c2, d3 (9), č. Kc3, Vh6, Se5, Ja4, Jc6, Pa7, f6, g7, h5 (9), mat 3. ťahom. V oprave bol celý ideový obsah pôvodnej úlohy zachovaný a pribudla ešte ďalšia hra. Poradie ostalo teda nezmenené.


Vzad <<  >> Vpred