Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 10. 1954)


Úloha č. 591

Julius Buchwald, USA

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+10)


Úloha č. 592

Ladislav Knotek †

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+10)Kontrolná notácia: 591: b. Ka7, Db7, Ve8, Vf8, Sc7, Je3, Pf4, g6, h5 (9), č. Kf6, Va5, Vf7, Sa3, Sc8, Jg5, Pa6, b6, d7, g7 (10), dvojťažka, 592: b. Ka5, Db7, Sg3, Sh3, Ja6, Jb3 (6), č. Kd5, Vc6, Vd1, Jb1, Jf6, Pc3, e3, f3, g6, h7 (10), trojťažka.

Knižné ceny za získanie 70 bodov v stálej riešiteľskej súťaži, do ktorej sa rátajú riešenia úloh, uverejnených v "Práci" poslané do 14 dní od uverejnenia na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská ul. č. 2/a.


Vzad <<  >> Vpred