Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(13. 11. 1954)


Úloha č. 602

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+10)


Úloha č. 603

Miloš Sečkár, Myjava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+8)Kontrolná notácia: 602: b. Kh7, Dc1, Vd2, Vf4, Sd4, Sg8, Ja6, Jg6, Pc5, e6, f3 (11), č. Kd5, Db8, Vb7, Sd8, Jc3, Pb4, b5, c6, f5, f7 (10), dvojťažka, 603: b. Kc1, Da4, Vc7, Sa2, Ja1, Jc5, Pc4, d2, e2, f4 (10), č. Kd4, Vg3, Sg1, Sg4, Ja3, Jg5, Pc2, e7 (8), dvojťažka.

Simultánka vm. Pachmana v Bratislave. Dňa 31. októbra zohral vm. Luděk Pachman v Závode mieru v Bratislave simultánku proti 42 súperom. Pred simultánkou prednášal Pachman o sovietskej šachovej škole. Po 6 a polhodinovej hre vyhral 32 partií, 7 remizoval a 3 prehral. Prinášame partiu, v ktorej bratislavský Kerepecký zaznamenal pekný úspech.

Biely: Pachman (simultánne) – Čierny: Kerepecký

1.e4 e5 2.f4 Jf6. (Veľmi zriedkavo užívaná obrana proti kráľ. gambitu.) 3.f:e5 J:e4 4.Jf3 c5. (Pachmanova Theorie moderního šachu uvádza len pokračovanie 4...Jg5 5.c3! J:f3+ 6.D:f3 Dg5 s ostrou hrou.) 5.De2 Jg5 6.Jc3 b6 7.J:g5 D:g5 8.Jd5 Dd8 9.d4 Se7 10.J:e7 D:e7 11.d5 h6 12.Sf4 Ja6 13.0-0-0 Sb7 14.a3 Vc8 15.g3. (Malo sa stať 15.c4.) 15...c4 16.Sg2 c3 17.d6 De6 18.b3. (Nešlo S:b7 pre Da2 19.b:c Da1+ 20.Kd2 D:c3+ a čierny má najmenej večný šach.) 18...Jc5 19.S:b7 J:b7 20.Da6 Vb8 21.Dd3 0-0 22.D:c3 Vfc8 23.Df3 Vc5 24.Kb2 Vbc8 25.Vd2. (Prirodzene, nemožno jazdca brať pre mat v niekoľkých ťahoch.) 25...Ja5 26.Ve1 g5 27.Se3 V:c2+ a biely sa vzdal, pretože po D:b3 ho čierny rýchle zmatuje.

M. dr. Ujtelky zohral niekoľko simultánok, spojených s referátom o šachovej olympiáde v Amsterdame. V bratislavskej Káblovke dňa 20. októbra bol výsledok +17, =0, –1, dňa 23. októbra v Liečebnom ústave v Novom Smokovci +22, =4, –2. Dňa 24. októbra v Košiciach, kde predovšetkým príslušníci mladšej generácie sa veľmi dobre držali, bol výsledok po 4 a polhodinovej hre +28, =3, –8.

Riešenie úlohy č. 592 (Knotek): 1.Sc8 hrozí 2.D:c6+ K:c6 3.Jb4 čistý mat, 1...Vd4 2.Jc7+ Ke4 3.Jc5 čistý mat, 1...Ke4 2.Jac5+ Kd5 3.Se6 čistý mat – vedľajšie riešenie 1.Jc7+ Ke4 2.Jc5+ atď. Max. 6 bodov.


Vzad <<  >> Vpred