Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 1. 1955)


Úloha č. 634

Jozef Kováčik, Kovarce

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+6)


Úloha č. 635

Ján Kanka, Drážovce

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+4)Úloha č. 636

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+8)Dnešnými úlohami otvárame nové súťaže v skladaní dvoj– a trojťahových šachových úloh. Podmienky súťaží nabudúce. – Riešenia pošlite do 14 dní od uverejnenia na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. – Stála riešiteľská súťaž o hodnotné knižné ceny.


Riešenia úloh

Riešenie úlohy č. 602 (Maryško): 1.Dc2 hr. 2.Db3.

Riešenie úlohy č. 603 (Sečkár): 1.Da8, zámena troch matov (po J:c4, Sf3 a e6).

Riešenie úlohy č. 604 (Pituk): 1.Ve4 predĺžené obrany jazdcov, antiduály po ťahoch veže.

Riešenie úlohy č. 605 (Wenda): 1.Dh8 ale vedľajšie riešenie 1.Vf1 (max. 6 bodov).

Riešenie úlohy č. 606 (Palkoska): 1.Dc3 predĺžené obrany strelca v 1. i 2. ťahu.

Riešenie úlohy č. 607 (Stocchi): 1.Da6 zámena po ťahoch Jb5 – antiduálové maty.

Riešenie úlohy č. 608 (Beszczyński): 1.Jd5 téma Ruchlis.

Riešenie úlohy č. 609 (Kováčik): 1.Da6, zámena dvoch matov.

Riešenie úlohy č. 610 (Knotek): 1.Db7, čisté maty.

Riešenie úlohy č. 611 (Bata): 1.D:c7.

Riešenie úlohy č. 612 (Janček): 1. a 4. varianty po Vg6 a Vg7.

Riešenie úlohy č. 613 (Maryško): 1.Vh5, vedľajšie riešenie 1.Sf4+.

Riešenie úlohy č. 614 (Buchwald): 1.Sd8 séria premien pešiaka.

Riešenie úlohy č. 615 (Stocchi): 1.Jf3 dvojnásobná zámena po obranách f6, Jg4 (pred úvodníkom a v tematickej zvodnosti 1.Jg6?).

Riešenie úlohy č. 616 (Hronec): 1.Vh3–f3.

Jaroslav Hronec opravuje svoju úlohu č. 598 pridaním b. Ph4 a č. Ph3.

V stave riešiteľskej súťaže z 19. decembra nie je v úlohe č. 601 duál, ako bolo omylom uvedené.


Z turnaja v Hastingse

Pachman (čierne) – Faurhurst (biele):

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Sf4 Sg7 5.e3 c6 6.Jf3 0-0 7.Db3 Da5 8.Se2 d:c4 9.S:c4 b5 10.Sd3 Se6 11.Dc2 Jd5 12.Dd2 J:f413.e:f4 Vd8 14.0-0 Ja6 15.f5 S:f5 16.S:f5 g:f5 17.Dg5 e6 18.a4 Db6 19.a:b5 c:b5 20.Je2 Jc7 21.Va3 b4 22.Vb3 Jd5 23.Dh5 Vd7 24.Je5 Vc7 25.Vh3 Jf6 26.Dh4 Vac8 27.Df4 Vc2 28.Jg3 Dc7 29.Dg5 Vc1 30.Jd3 V:f1+ 31.J:f1 h6 32.Dh4 Jd5 33.Je5 Dc1 34.Vd3 Jf4 35.Ve3 D:f1+ a biely sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred