Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(28. 11. 1954)


Úloha č. 607

Ottavio Stocchi, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+10)


Úloha č. 608

Jan Beszczyński, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+11)Úloha č. 609

Jozef Kováčik, Kovarce

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+5)Kontrolná notácia: 607: b. Ka8, Da5, Vh4, Vh6, Sa1, Sh7, Jd3, Pe5 (8), č. Kd5, Dc2, Sa4, Sc7, Jb5, Jf8, Pa3, a7, c5, d7 (10), dvojťažka, 608: b. Ka5, De1, Vb5, Vd1, Sd6, Ja3, Je3, Pb2 (8), č. Kd4, Dg8, Vg5, Se4, Sg1, Jd3, Jf8, Pb3, b4, e6, g7 (11), dvojťažka, 609: b. Kf3, Db7, Vd4, Sf4, Pe4 (5), č. Kc5, Vb3, Pc2, c3, e5 (5).


Z IX. kola majstrovstva ČSR:

Biely: Kozma – Čierny: Brát

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sb7 5.Sg2 c5 (slabšie prekračovanie, ktoré prepúšťa bielemu centrum. Miesto toho prichádzalo do úvahy Se7, Sb4, alebo d5). 6.d5 e:d5 7.Jh4 d6 8.0-0 Dd7. (Miesto toho ťahu, ktorý aj prekáža vývinu na Jb8, malo sa stať hneď g6, Sg7 a 0-0.) 9.c:d5 g6 10.e4 Sg7 11.f4 0-0 12.Jc3 Jg4. (Čierny sa príliš skoro púšťa do komplikácií, hoci ešte nedokončil vývin svojich figúr.) 13.e5 d:e5 14.h3 Jf6 15.f:e5 Jh5. (Lepšie bolo Je8.) 16.g4 Jg3 17.Ve1 f5 18.Sf4 Je4 19.g:f5 g:f5 20.Da4 Ja6. (Na S:d5 by bolo prišlo 21.Vd1 Sf7 22.D:f5.) 21.J:e4 f:e4 22.S:e4 Sh8. (Nešlo V:f4 pre 23.S:h7+ Kf8 24.Jg6+.) 23.Jf5. (Hrozí Jh6+ a Dg5 mat. Preto je nasledujúca obeť kvality vynútená.) 23...V:f5 24.S:f5 a čierny sa vzdal, pretože nemôže zabrániť ďalším ťažkým materiálnym stratám.

Majstrovstvo SSSR žien: Po pianom kole majstrovstva SSSR v šachoch žien vedie Volpertová z Leningradu pred minuloročnou majsterkou Zvorkinou, ktorá má 3.5 bodu.

Majstrovstvo Maďarska: Po troch kolách majstrovstva Maďarska vedie Benkö s 2.5 b. pred Bélyom, Szabóom, Bilekom atď. po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred