Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 3. 12. 1954)


Úloha č. 610

Ladislav Knotek †

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+10)Kontrolná notácia: 610: b. Kh8, Da8, Sd3, Se5, Jf5, Pd4 (6), č. Kd5, Vc6, Sd8, Sg4, Jb8, Pa3, f2, f4, g5, g7 (10), trojťažka.

Knižné odmeny dostávajú: Josef Rada, Ml. Boleslav, Lukášova 8, Krištof Bolgár, Bratislava, Radlinského 31, Ján Horváth, Bánovce n. Bebr., VPŠ strojnícka IV.c, Š. Hrušík, Martin, Podháj K5/18, MUDr. Imrich Odler, Bratislava, Vajnorská 35.


Vzad <<  >> Vpred