Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 5. 12. 1954)


Úloha č. 611

Lörinc Bata, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+8)


Úloha č. 612

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+13)Úloha č. 613

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+11)Kontrolná notácia: 611: b. Kb8, Df7, Vg4, Vg5, Se1, Ja8, Pc2, c3 (8), č. Kc4, Df4, Vf3, Vh4, Sc8, Pc6, c7, e6 (8), dvojťažka, 612: b. Ka1, Ve2, Vf3, Sc5, Sd1, Jc2, Jf2, Pa2, a3, d3 (10), č. Kc3, Vg5, Sh7, Sh8, Jg8, Pa5, a6, a7, d2, e5, f4, f5, g4 (13), trojťažka, 613: b. Kf8, Vh7, Sc8, Sg5, Jf6 (5), č. Kd6, Sb2, Sg2, Jb4, Pc4, c5, c6, c7, d3, e3, g3 (11), trojťažka.


Z X. kola majstrovstva ČSR:

Biely: Šefc – Čierny: dr. Doležal

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 e:d4 4.J:d4 Jf6 5.J:c6 b:c6 6.Jd2 (Menej užívaný ťah s úmyslom prekvapiť súpera. Obyčajne sa vyvíja tento jazdec na c3, a to už v predchádzajúcom ťahu.) 6...Sc5 7.Sd3 d5 8.Df3 0-0 9.0-0 Ve8 (Silnejšie bolo Jg4.) 10.h3 h6 11.Vd1 De7 12.e:d5 c:d5 13.Jb3 Sd6 14.Sf4 (Nie Sb5 pre De5 15.g3 S:h3 a čierny sa dostane k útoku.) 14...Sd7 15.c4 c6 16.Vd2 S:f4 17.D:f4 Db4 18.Vc2 Se6 19.Dd2 D:d2 20.J:d2 Ved8 21.Jb3 Jd7 22.Ve1 Vac8 23.a3 Ve8 24.c5 (Fixuje slabinu c6) 24...Jf8 25.Sa6 Vc7 26.Jd4 Vb8 27.b4 g6 28.Vce2 Kg7 29.f4 Kf6 30.Ve3 Vd8 31.Sd3 Va8 32.f5! (Rozbíja pešiakov čierneho kráľovského krídla a pripravuje otvorenie f–linky pre nástup bielych veží.) 32...g:f5 33.S:f5 S:f5 34.Vf3 a5 35.J:f5 a:b4 36.a:b4 Kg6 37.Vef1 Jh7? (S úmyslom ťahom f6 pokryť pešiaka. Tým však čierny si zastavil jediné pole pre únik kráľa.) 38.Vg3+ Kf6 39.J:h6+ Ke5 40.Ve3+ Kd4 41.Jf5+ Kc4 42.Vf4+ Kb5 43.Jd6+ a čierny sa pred matom vzdal.


Vzad <<  >> Vpred