Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(26. 11. 1954)


Úloha č. 606

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+12)Kontrolná notácia: 606: b. Kc1, Db2, Ve1, Sd7, Ja3, Jb7 (6), č. Kd5, Vg5, Vh6, Sd3, Ja7, Jh7, Pb6, c2, c6, c7, g3, h3 (12), trojťažka.

Riešenie do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a.


Vzad <<  >> Vpred