Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(20. 11. 1954)


Úloha č. 604

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (15+8)


Úloha č. 605

Jan Wenda, Havlíčkův Brod

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+9)Kontrolná notácia: 604: b. Kf1, Dh6, Vb4, Vc2, Sc1, Sg2, Ja6, Jc8, Pa4, b5, d6, e2, e3, f4, g4 (15), č. Kd5, Vf3, Jc3, Jf6, Pa5, d7, f2, g3 (8), dvojťažka, 605: b. Kc3, Dh7, Vf7, Sb1 (4), č. Ka1, Sh5, Jh6, Pa2, c5, c7, g3, g4, h3 (9), trojťažka.

Riešenie úlohy č. 593 (Zilahi): 1.Kg4 hrozí 2.Df3 mat, 1...V:g5+, Se2+, Jf6+, Dc4, D:b4,Vc3 2.J:g5, D:e2, J:f6, c3, c4, D:d4 mat. Šachy bielemu kráľovi a odblokovanie v staršom štýle. Pekne pôsobí rozlíšenie matov Pc2 na ťahy dámy (2 body).

Majstrovstvo ČSR na rok 1954 otvorili v Prahe za účasti 18 majstrov a kandidátov majstra: Urbanec, Podgorný, Brát, Alster, Fichtl, Pithart, J. Kozma, Olexa, Pachman, Blatný, Weiner, Doležal, Filip, Ujtelky, Šajtar, Šefc, Zita a Průcha. Z II. kola prinášame nasledujúcu zaujímavú partiu:

Biely: dr. Ujtelky – Čierny: Pithart

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.e3 e6 4.Jf3 Se7 5.Jc3 d6 6.Sd3 Jc6 7.0-0 0-0 8.b3 a6 9.Sb2 Dc7 10.De2 Sd7 11.Vad1 Vfd8 12.Sb1 Vab8 13.d5! (Keďže čierny sústredil svoje figúry na dámskom krídle, biely týmto postupom otvára diagonály pre svojich strelcov, pripravených na útok na kráľovské krídlo čierneho.) 13...e:d5 14.J:d5 J:d5 15.c:d5 Ja7. (Na Je5 by prišlo 16.J:e5 d:e5 17.Dh5 a biely získa pešiaka.) 16.Dc2 f5. (Čiernemu sa zrejme neľúbilo oslabenie kráľovského krídla po 16...g6 17.Dc3 f6.) 17.e4 Vf8 18.Jd4! Dc8 19.Je6. (Priaznivejšie ako získanie pešiaka po J:f5.) 19...S:e6 20.d:e6 D:e6. (Na g6 by bolo nasledovalo 21.V:d6!) 21.e:f5 Dh6 22.Vfe1 Vbe8 23.Ve3 Sf6 24.Vh3 Df4 25.Sc1 Db4 26.Sd2 Db5 27.Se3 Vd8. (Na Db4 by bol biely hral 28.a3! s nasledujúcim g4.) 28.g4 Jc6. (O niečo lepšie bolo h6, hoci aj vtedy po g5, a4 a De2 s nasledujúcim Dh5 má biely silný útok.) 29.g5 Jb4 30.De4 Vfe8 31.Dh4 De2 32.Vf1 Se5 33.D:h7+ Kf7 34.f6 Dg4+ 35.Vg3! S:g3 36.f:g3! Ve5. (Nešlo V:e3 pre 37.fg+ Ke6 37.Sf5+ so stratou dámy. Pravda po urobenom ťahu je ešte rýchlejší koniec.) 37.f:g7+ Ke6 38.g8S+ a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred