Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 9. 1. 1955)


Štúdia č. 11

Karl Bëtinš

Bohemia 1906

II.-V. cena e. a.

Biely remizuje (4+5)Vtipný nápad hneď od začiatku. Za správne riešenie poslané do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, dostanú riešitelia 5 b. Hodnotné knižné ceny sú za 70 bodov v našej stálej riešiteľskej súťaži. Kontrolná notácia štúdie: b. Kd5, Je5, Jf5, Pd2 (4), č. Kh5, Pc4, g2, h4, h6 (5).


Partie z turnaja z Hastingsu


Holandská obrana. PachmanAlexander

1.d4 f5 2.g3 g6 (obľúbený Alexandrov variant) 3.Sg2 Sg7 4.Jh3 Jc6 5.d5 (oveľa silnejší ako 5.c3, čo hral v Amsterdame Stahlberg), 5...Je5 6.Jc3 Jf6 7.e4 d6 8.Jf4 c6 9.0-0 0-0 10.e:f5 S:f5 11.Jce2 (jazdec smeruje na bod e6 a týmto manévrom získa biely jasnú prevahu) 11...c:d5 12.Jd4 Dd7 13.J:f5 g:f5 (slabšie bolo D:f5 pre 14.Sh3 atď.). 14.J:d5 e6 15.J:f6+ S:f6 16.Se3 d5 (po Jc4 by nasledovalo 17.Sd4 J:b2 18.S:b2 S:b2 19.Vb1 s ďalším V:b7 a biely získa prudký útok) 17.Sd4 Dg7 18.De2 Vfe8 19.c3 Jc4 20.S:f6 D:f6 21.Vad1 Vad8 22.Vfe1 (presnejšie tu bolo okamžité 22.Vd4) 22...Jd6 23.Vd4 Vd7 24.Ved1 Vg7 (čierny opláca nepresnosť), 25.b3 b5 26.c4! b:c4 27.b:c4 J:c4 28.S:d5! Jb6 (o niečo presnejšie, avšak rovnako nepostačujúce bolo Je5) 29.Sb3 Vge7 30.Vd6 Kg7 31.Ve1 Kf7 32.Db5 Kg7 (čierny je odkázaný na vyčkávacie ťahy) 33.Dc6 Kf7 34.a4 Jc8 (urýchľuje prehru, ináč však príde 35.a5 a čierny jazdec musí rovnako ustúpiť) 35.Vd:e6! V:e6 36.Dd7+ (ešte rýchlejšie bolo V:e6 s ďalším D:c8) 36...Kf8 37.V:e6 a čierny sa bez dohrávania vzdal.


Ruská hra: KeresAlexander

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.J:e5 d6 4.Jf3 J:e4 5.d4 d5 6.Sd3 Se7 7.0-0 Jc6 8.Ve1 Sg4 9.c3 Jf6 (aktívnejšie je f5 a ak 10.c4 teda Sh4! s veľmi dobrou protihrou čierneho), 10.Sg5 Dd7 (oveľa lepšie tu bolo 0-0. Čierny zamýšľa rochovať kráľom na dlho, ale práve tým sa dostal do neprekonateľných ťažkostí). 11.Jbd2 0-0-0? 12.Da4 h6 13.Sh4 g5 14.Sg3 S:f3 15.J:f3 g4? (vedie k rýchlej prehre a nepomohlo však ani Je4 pre 16.Sb5). 16.Je5! J:e5 17.Sf5!! (krásny, prekvapujúci ťah, ktorý vedie k rýchlemu koncu) 17...D:f5 18.V:e5 Dd3 (lepšieho ťahu nie je, nakoľko po Dd7 19.D:a7 Dd6 ihneď rozhodne Vae1) 19.V:e7 Vd7 20.Ve3 Da6 21.D:a6 b:a6 22.Se5 a čierny vzdal.


Vzad <<  >> Vpred