Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(15. 5. 1955)


Úloha č. 644

Vladimír Bosík, Turčianske Teplice

Autorova prvotina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+8)Kontrolná notácia: 644: b. Kc2, De1, Sf3, Ja6, Jf7, Pb4, c4 (7), č. Kb7, Va8, Vc6, Sg7, Jc8, Pa7, b5, b6 (8), trojťažka.

Riešenie štúdie č. 11 (Bëtinš): 1.Kc6!! g1D 2.J:h4! Dh1+ 3.Jhf3 a remíza, lebo čierny kráľ je v pate a biele figúry sa vzájomne chránia; iné úvodníky kráľom nejdú pre účinné šachy dámou – 2. ťahu. Zdanlivo správne 1.Jg7 viazne na Kg5 2.Jf3 Kg4 3.Jf5 h3 4.Ke4 g1D 5.J:g1 h2 6.Je3 Kh5! a čierny vyhral.


Vzad <<  >> Vpred