Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(19. 11. 1955)


Úloha č. 680

Miroslav Havel, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+5)

 

 

 


Úloha č. 681

Ladislav Belčák, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+12)

B: v "A" preložiť Vf1 na f6

C: v "B" preložiť Ve1 na h3

D: v "C" preložiť Sa6 na f1Oprava úlohy č. 646

József Szöghy, Maďarsko

Mat 3. ťahom (12+8)Riešenia úloh pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a.


Riešenia úloh

Riešenie úlohy č. 642 (Kováčik): 1.Sc4 hrozí 2.Dd5 mat, hlavné varianty po 1...V:c4, J:c4, K:c4.

Riešenie úlohy č. 643 (Havel): 1.Db1 V:e5 (hrozí) 2.Jg3+ Kh2 3.Dh1 mat, 1...Vh8 2.Je3+ Kh2 3.Jg4 mat, 1...Vg1 2.Vh3+ Kg2 3.Vh2 mat.

Riešenie úlohy č. 644 (Bosík): 1.Dc3 S:c3 (hrozí) 2.c:b5, 1...K:a6 2.S:c6 b:c4 3.b5 mat, 1...Vb8 2.Jd8+ Ka8 3.Jc7 mat.

Riešenie úlohy č. 645 (Jančík): intencia 1.Ke2 hrozí 2.Je3+, ale neriešiteľná po 1...Sf7 a 1...V:h4 (+1 bod) – bolo treba pridať č. Ph3, aby vyšlo 1...Sf7 2.Dg4+, 1...Jf7 2.Dc8+, 1...V:h4 2.Je7+. Okrem toho mala úloha vedľajšie riešenie 1.h3, ktoré sa uvedeným spôsobom tiež odstráni.


Vzad <<  >> Vpred