Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 4. 6. 1955)


Úloha č. 645

Jozef Jančík, Bardejov

Autorova prvotina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+7)Kontrolná notácia: 645: b. Ke3, Dg8, Jd5, Pc3, g3, h2, h4 (7), č. Kf5, Vh5, Sg6, Jd8, Pb5, e5, f6 (7), trojťažka.

Odkaz redakcie R. Širokému z Bratislavy: V riešení treba vypísať hrozbu a maty po obranách proti nej – zmieňovať sa o ťahoch čierneho, ktoré hrozbu nebránia, zrejme nemá zmyslu. – Niekedy sa stane, že napríklad v trojťažke vyjde po niektorých ťahoch čierneho mat už v 2. ťahu; sú to celkom bezcenné hry, ktoré netreba v riešení uvádzať, prípadnú kratšiu hrozbu pravda áno. – Čo sa týka formy riešenia, najlepšie je v jednom riadku napísať prvý ťah a hrozbu a pod tým riadkom jednotlivé varianty. Je to prehľadnejšie než písať ťahy z jedného variantu pod seba.


Vzad <<  >> Vpred