Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(27. 8. 1955)


Úloha č. 646

József Szöghy, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+11)


Úloha č. 647

Inž. Ilja Mikan, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+5)Kontrolná notácia: 646: b. Kb1, Dg5, Ve8, Vg7, Sb8, Sf1, Jb3, Je5, Pb2, g4 (10), č. Ke4, Dh7, Vb6, Se2, Ja6, Jg2, Pa5, c4, c6, f2, f3 (11), dvojťažka, 647: b. Kd5, Da4, Sd4, Sh3, Pg2 (5), č. Kh5, Pa5, a6, g7, h6 (5), trojťažka.

Riešenia zašlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Stála riešiteľská súťaž o knižné ceny za získania 70 bodov.


Výsledok mimoriadnej riešiteľskej súťaže z 30. decembra 1954

(Maximálne 39 bodov)

J. Agarský 39 bodov, M. Méri a B. Pick 37, J. Hronec 36, V. Filippi 35, L. Belčák 34, Š. Bošniak a L. Polaček 33, J. Detko a J. Rada 31, V. Dunajovec 29, A. Kniebügl 27, K. Bolgár, G. Počubay, V. Potočný, O. Šajmovič a J. Zlatinský 26, Edita Baloghová, E. Balogh, M. Erdélyiová a Helena Okolicsányi 23, Helena a Emil Chalapa 18, L. Garamszeghy a J. Žatko 17, F. Gryc 16, V. Dubinský 11, T. Kreškóczy 9, J. Bardy 7. – Knižné odmeny vyhrávajú: J. Agarský, M. Méri, B. Pick, J. Hronec, V. Filippi, L. Belčák, S. Bušniak a L. Polaček. – Prosíme výhercov, aby nám poslali presné adresy.


Vzad <<  >> Vpred