Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(23. 1. 1955)


Úloha č. 637

Ladislav Salai, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+8)

 

 


Úloha č. 638

Lörinc Bata, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+6)

B) Sb7 vymení jazdec (čierny)

C) Jb7 vymení pešiakÚloha č. 637 je výborná. Obsahuje dvojnásobnú obrátenú zámenu – pravdepodobne prvé spracovanie vôbec. Nápad známeho maďarského úlohára je tiež zaujímavý – 3 skoro rovnaké úlohy, ale s iným riešením (vzhľadom k ľahkosti za každú z nich po 2 body).


Stála riešiteľská súťaž

Každý riešiteľ, ktorý pošle správne riešenie šachových problémov z našej rubriky do 14 dní od uverejnenia na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, zúčastni sa na stálej riešiteľskej súťaži, v ktorej vyhrá hodnotnú knižnú cenu, keď dosiahne 70 bodov a každých ďalších 100 bodov (teda 170, 270, atď.). Za riešenie dvojťahovej úlohy priznávame 2 body, trojťahovej 3 body, atď. Rovnakým počtom bodov oceníme nájdenie prípadných vedľajších riešení, jedným bodom udanie neriešiteľnosti a škodlivého duálu. Stav riešiteľskej súťaže (mená riešiteľov a body) uverejníme každý mesiac.


Úlohové súťaže 1955

Redakcia denníka Práca vypisuje na rok 1955 súťaže v skladaní šachových úloh v dvoch skupinách: "A" – dvojťažky (2), "B" – trojťažky (3). Na súťažiach sa zúčastnia originálne úlohy, uverejnené v našom denníku v roku 1955. Úlohy treba poslať najneskoršie do 31. októbra 1955 na adresu B. Formánek, Bratislava XI., Stalinova 56. Rozhodcami súťaží sú: "A": Alexander Pituk, Banská Štiavnica, "B": Ján Wenda, Havlíčkův Brod. Podľa rozhodnutia rozhodcov udelí redakcia denníka Práca v každej zo skupín po troch peňažných cenách (I. – 140 Kčs, II. – 100 Kčs, III. – 60 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné uznania s knižnými cenami. Okrem toho osobitne odmení najlepšie skladby začínajúcich autorov.


Vzad <<  >> Vpred