Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(25. 9. 1955)


Zo skupiny dvojťažiek opravuje Ľ. Lačný svoje 1. čestné uznanie pridaním č. Pb5, čím celý obsah úlohy ostáva zachovaný.

Zo skupiny trojťažiek opravuje J. Wenda svoju II. cenu: b. Kc3, Dg8, Ve6, Sb1 (4), č. Ka1, Sg6, Jf8, Pa2, d3 (5), mat 3. ťahom. 1.Dh8. – Rozhodca ponecháva poradie nezmenené.

S týmito zmenami nadobúda rozhodnutie turnaja dnešným dňom definitívnu platnosť.


Riešenia úloh

Riešenie úlohy č. 623 (Buchwald): 1.a8J.

Riešenie úlohy č. 624 (Pituk): 1.Dc7 a 1.Kg5 (bola už opravená!).

Riešenie úlohy č. 625 (Bosák): 1.Sb7.

Riešenie úlohy č. 626 (Janček): 1.Vff4, 1.Vh6 a 1.V:f7 (bola už opravená!).

Riešenie úlohy č. 627 (Reiprich): 1.Jc6.

Riešenie úlohy č. 628 (Ančin): 1.Dc3, 1.Dd1+ a 1.Dd2+ (autor opravuje: b. Ke8, De1, Va6, Vh6, Sa2, Je2, Jg4, Pc2, č. Kd5, Vc4, Sd6, Je7, Jg6, Pc7, e5, f5, mat 2. ťahom. 8+8. 1.Dc3).

Riešenie úlohy č. 629 (Formánek): 1.Ve2.

Riešenie úlohy č. 630 (Hronec): 1.S:h3.

Riešenie úlohy č. 631 (Janček): 1.Dg6.

Riešenie úlohy č. 632 (Kováčik a Formánek): 1.Jb3.

Riešenie úlohy č. 633 (Kreheľ): 1.d3.

Riešenie úlohy č. 634 (Kováčik): 1.Sa8 a 1.Dh8+ (autor opravuje: b. Ka8, Dg5, Vc7, Vd4, Sb8, Sc6, Jb2, Jh7, Pa4, d7, f2, f5, g4, č. Ke5, Vd5, Ve4, Sc4, Pa5, b3, f3, f4, g7, mat 2. ťahom. 13+9. 1.Sb7 – bodujeme prípadné nekorektnosti)

Riešenie úlohy č. 635 (Kanka): 1.Sb6.

Riešenie úlohy č. 636 (Hronec): 1.Vc4.

Riešenie úlohy č. 637 (Salai): 1.Dg4.

Riešenie úlohy č. 638 (Bata): A: 1.Da5, B: 1.Kh1, C: 1.Dc5.

Riešenie úlohy č. 639 (Buchwald): 1.Vc5.

Riešenie úlohy č. 640 (Hronec): 1.Dc1.

Riešenie úlohy č. 641 (Belčák): 1.Vc6, 1.Sb4, 1.Sd8, 1.Se1 a 1.Sb6 (autor opravuje pridaním č. Pa6).


Vzad <<  >> Vpred