Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 8. 1954)


Úloha č. 582

Ladislav Knotek

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+8)


Úloha č. 583

Ladislav Knotek

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+11)Kontrolná notácia: 582: b. Kh3, Dd5, Se5, Jf8, Pd7, e6 (6), č. Ke7, Va5, Sb6, Jb5, Jc5, Pa3, e4, h7 (8), trojťažka, 583: b. Kh5, Df5, Se1, Sf1, Jb5, Jh4 (6), č. Ke3, Va4, Ve7, Sa8, Jb2, Jb3, Pc5, d5, f4, f7, h3 (11), trojťažka.

Riešenie do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a.

Riešenie úlohy č. 570 (Palkoska): 1.Sf6:d4 hrozí 2.Dc5 mat, tematické varianty: 1...Va:d4, Vh:d4, J:d4 2.Sc4, Se4, Ve5 mat – (2 body).

Riešenie úlohy č. 574 (Lačný): 1.Jd4:e6 tempo 1...d:e6 2.Sc6 a 2.Vd8 duál (1 bod). Téma zámeny matov a "Ruchlis"; zdanlivé hry (vychádzajúce pred úvodníkom) 1...Jg7~ 2.e4 mat, 1...d6 2.Sc6 mat. – Duál Vd8 je tematickou chybou, lebo kazí presné prevedenie Ruchlisovej témy, (max. 3 body).


Stav riešiteľskej súťaže

(pridané body za riešenie č. 566 + vedľ. rieš., č. 567, č. 568 + 3 vedľ. rieš., č. 569, č. 570, č. 571, č. 572, č. 573, č. 574 + 2 duály, č. 575 + vedľ. rieš., č. 576, č. 577 + 2 duály)

J. Rada 360, K. Bolgár 330, B. Pick 314, V. Potočný 218, Ing. D. Veselý 193, A. Kniebügl 180, J. Žatko 176, J. Srnanský 172, L. Salai 152, J. Kováčik 136, V. Poruben 133, F. Szakáll 131, J. Hronec 110, F. Kreheľ 103, Zveno mladých šachistov, Zvolen 84, V. Šmídl, F. Pupík, M. Almáši 80, M. Méri 74, Š. Suchý 75, J. Horváth 62, Dr. J. Odler 57, A. Mašlej 56, Š. Hrušík 47, M. Gregor, J. Kulík a E. Procházka 45, Ľ. Garamszeghy 40, Š. Čuperka 36, Š. Bošniak 25, G. Bielík 22, A. Galajda 19, L. Belčák 11, J. Czambal a J. Detko 5, T. Mičuda 4.

Riešiteľov, ktorí neposlali riešenia aspoň 10 týždňov za sebou, v menoslove neuvádzame, ale máme ich v evidencii.

Knižné odmeny vyhrávajú: (viac ako 170 bodov): Ing. D. Veselý, A. Kniebügl, J. Žatko, J. Srnanský a (viac ako 70 bodov): V. Šmídl, F. Pupík, M. Almáši, Š. Suchý a M. Méri.


Vzad <<  >> Vpred