Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 4. 6. 1954)


Úloha č. 570

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+10)


Úloha č. 571

Anton Lech, Košice

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: 570: b. Kf2, Dc7, Vd2, Ve7, Sd3, Sf6 (6), č. Kd5, Dh7, Va4, Vh4, Sh3, Jf3, Jg7, Pc3, d4, g6 (10), dvojťažka, 571: b. Kh1, Dg2, Ve1, Sf4, Sg8, Jc4, Jh3, Pd4, (8), č. Kf5, Db8, Sc1, Sc8, Jg6, Pf6 (6), dvojťažka.

Obidve dnešné úlohy sa v čomsi podobajú. V čom sa pri tejto podobnosti líšia? Prvá by sa mala rozriešiť najneskôr za minútu. – Riešenia pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská č. 2/a. Stála riešiteľská súťaž o ceny.

Riešenie úlohy č. 561 (Maryško): Intencia 1.Vd3, ale tri vedľajšie riešenia: 1.Dc2, 1.Dd2, 1.D:b3 (maximálne 8 bodov).

Riešenie úlohy č. 562 (Kováčik): 1.Jc1–e2 tempo, č. kráľ má dve voľné polia, v hlavných variantoch čierny jedno z nich striedavo blokuje, druhé sa zaberá v mate: 1...c5 2.Jc3 mat, 1...f:e4 2.Dh5 mat; ďalšie hry 1...Kc5 2.Ve5, 1...K:e4 2.Sg2. Dobrý nápad, len slabý úvodník a málo odôvodnený Se7.

30–ročné jubileum šachistov v Handlovej. Tohto roku usporiadajú pri príležitosti osláv 30–ročného jubilea trvania šachového oddielu v Handlovej šachový turnaj za účasti družstiev B. Bystrice, Nitry, Žiliny a domáceho Baníka. – Janač v simultánnej produkcii vo VPŠ v Handlovej z 18 hier 14 vyhral, 3 remizoval a raz prehral.


Stav riešiteľskej súťaže

(pridané body za riešenie: 1 duál ešte z č. 550; – č. 551, č. 552, č. 553 + 1 vedľ. rieš., č. 554, č. 555 + 1 v. r., č. 556 + neriešiteľnosť (J. Rada); č. 557, č. 558, č. 559, č. 560, č. 561 + 3 v. r., č. 562, č. 563, č. 564 a č. 565)

J. Rada 320 bodov, K. Bolgár 302, B. Pick 285, V. Potočný 199, L. Rovesný 178, inž. D. Veselý 167, A. Kniebügl 164, J. Žatko 163, J. Srnanský 143, L. Salai 139, J. Kováčik 124, V. Poruben 100, F. Szakáll 97, F. Kreheľ 91, J. Hronec 81, J. Vidan 76, Zveno mladých šachistov Zvolen, 72, Š. Suchý 67, V. Valek 58, A. Almáši 53, F. Pupík 53, V. Šmídl 53, M. Méri 48, E. Procházka 43, dr. I. Odler 42, A. Mašlej 33, J. Kulík 32, L. Garamszeghy 28, Š. Čuperka 27, M. Gregor 30, Š. Hrušík 25, A. Fulla 18, M. Čepek 17, A. Galajda 12, J. Valent 8.


Vzad <<  >> Vpred