Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 9. 5. 1954)


Úloha č. 561

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+10)


Úloha č. 562

Jozef Kováčik, Kovarce

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+6)Úloha č. 563

Ladislav Rovesný, Dolný Lopašov

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (3+2)Kontrolná notácia: 561: b. Ke7, Db2, Vc3, Vh5, Sd7, Sf4, Je6, Jf1, Pe2, f3 (10), č. Kd5, Vb3, Vh1, Sa1, Ja6, Jg2, Pc4, d4, e5, g5 (10), dvojťažka. 562: b. Kb3, De8, Ve4, Se7, Sh3, Jc1, Pa5, c2, f4 (9), č. Kd5, Pc6, c7, d6, e3, f5 (6), dvojťažka, 563: b. Ka7, Dh3, Sf3 (3), č. Ka5, Pa4 (2), mat 3. ťahom.

Riešenie dnešných troch úloh poslané do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, zarátame do stálej riešiteľskej súťaže o knižné ceny na získanie 70 bodov.

Riešenie úlohy č. 554 (Lech): 1.Jd6–f5 s hrozbou 2.Jc7 mat a variantmi 1...c3, c5, Je6, Dd6 2.J:e3, J:e7, Df3, J:e3 mat (2 body).

Riešenie úlohy č. 555 (Ančin): Autorova intencia 1.Kf7 (2 body) so štvornásobným znovurozviazaním dáma je neriešiteľná po 1...Je4 (1 bod). Pritom má úloha vedľajšie riešenie 1.D:c4+ (2 body). (Maximálne 5 bodov.)

Riešenie úlohy č. 556 (Orešin): 1.Df8–d8 hrozí 2.Dd3+ J:d3 3.e:d3 mat, 1...Vd4 2.e3+ Vd3 3.Dd4 mat, 1...Sd4 2.Sf4+ Sc5 3.Dd4 mat, 1...Vd5 2.e4+ Vd3 3.Dd5 mat, 1...Sd5 2.Se5+ Sc6 3.Dd5 mat. Nádherná úloha s jedinečným námetom: v obranách sa figúry prilákajú na polia d4, d5, v druhom ťahu biely preruší línie ďalším figúram k týmto poliam, aby na nich mohla dáma matovať. Vtipné väzby a veľmi dobrá zvodnosť Dd6.


Vzad <<  >> Vpred