Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 4. 1954)


Úloha č. 559

Ladislav Salai, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+9)


Úloha č. 560

Vojtech Potočný, Chtelnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+7)Kontrolná notácia: 559: b. Kh8, Dd6, Vg2, Se8, Sh6, Je4, Jg5, Pc2, e5, f2, f4, f6, h3 (13), č. Kf5, Da1, Va7, Sb7, Sg3, Jc3, Jd3, Pe2, g7 (9), dvojťažka, 560: b. Kc1, De4, Vd4, Jd5, Jf6, Pb4, f5 (7), č. Kc6, Dc5, Sh5, Pb5, b7, c2, c7 (7), dvojťažka.

Č. 559 je doteraz najlepšou a skutočne vynikajúcou prácou mladého skladateľa: krok medzi najlepších skladateľov dvojťažiek. Zdanlivé hry 1...S:f4, J:f4 2.De6, J:g3 mat (s antiduálom) sa vo zvodnosti a riešení zamenia na celkom iné. Č. 560 má jednoduchší námet, ale veľmi dobrý úvodník a konštrukciu. Riešenia pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská č. 2/a. Každý riešiteľ, ktorý získa v stálej riešiteľskej súťaži "Práce" 70 bodov, vyhrá hodnotnú knižnú cenu.

Riešenie úlohy č. 551 (Farius – Formánek): 1.Sf5–g6 hrozí 2.Df5 mat, 1...K:g6 2.Sf8, 1...V:g6 2.Dd5, 1...Va5 (Vf6) 2.Df6, 1...V:g3 2.D:g3, 1...Vf4 2.D:h5 mat (pred úvodníkom 1...Vf4 2.D:f4). Ostatné ťahy strelca v úvodníku vyvracajú navzájom podobné jeho prerušenia vežami Ve6, resp. Ve4. Jediným nedostatkom tejto pestrej a elegantne konštruovanej úlohy je slabšie využitie Vg8 – len po K:g6. (2 body)

Riešenie úlohy č. 552 (Bata): 1.Jg6–e7 tempo 1...Ke5 2.Jf3+ Ke4 3.S:d5 mat, 2...Kf6 3.Sg5 mat, 1...Kc5 2.J:b3+ Kc4 3.S:d5 mat, 2...Kb6 3.J:d5 mat. Štyri čisté maty, z ktorých prvé tri (a najmä prvé dva) tvoria tzv. echo (ozvenu), t. j. sú si navzájom veľmi podobné, len otočené, alebo posunuté, alebo ináč trochu rozlíšené, obyčajne s čiernym kráľom na rôznych miestach šachovnice. Je to najcharakteristickejšia téma klasickej českej školy (3 body).

Riešenie úlohy č. 553 (Mašlej): 1.Vb7–c7 hrozí 2.D:f3 mat – v hlavných hrách 1...Sc5 a Sd6 sa rozviaže Jb2 a súčasne sa diferencuje jeho odťah: 2.J:d3 a J:c4 (antiduál). Ostatné varianty: 1...V:c7, 2.Dh8, 1...V:d8 2.V:c4, 1...S:b2+ 2.S:b2, 1...d2+ 2.D:d2. Vedľajšie riešenie 1.Vb3+ odstraňuje autor postavením č. Da3 miesto Sa3 a pridaním č. Pa2. (Maximálne 4 body).


Vzad <<  >> Vpred