Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(23. 4. 1954)


Úloha č. 557

Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+7)


Úloha č. 558

dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: 557: b. Kf4, Db7, Vc1, Sa7, Sh1, Je1, Jf1, Pa6 (8), č. Kc4, Sc2, Jg4, Pc3, d3, e4, f5 (7), dvojťažka, 558: b. Kb7, Vc4, Sc2, Sh6, Jd1, Jd4, Pc6, d2, e4 (9), č. Kc1, Vd3, Sf1, Ja2, Ja8, Pc7, h7 (7), trojťažka.

Č. 557 je skladba nášho vynikajúceho úlohára (v dvojťažkovom majstrovstve ČSR skončil na 2. mieste, hneď za A. Pitukom). Zaujímavé spojenie témy Ruchlisa so zámenou matov. Trojťažka nášho najaktívnejšieho českého prispievateľa pôsobí originálnym dojmom. Čo keby bol na ťahu čierny? – Riešenie pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská č. 2/a.

Medzifakultný zápas vysokoškolákov Slávia Bratislava Elektro – Slávia Bratislava Matematik na 8 šachovniciach sa skončil víťazstvom Slávie Elektrikár 5.5:2.5 bodom.

Riešenie úlohy č. 549 (Palkoska): 1.Jh6–f7 tempo (bez hrozby), 1...Ve6~, predĺžená obrana Vg6 (V:e7), 1...Ve5, ľub. predĺžená obrana Vd5, Jg5~, predĺžená obrana Jf3; maty v rovnakom poradí 2.Jg5, D:g6, J:d6, Sd3, Dg2, e:f3. Výborná konštrukcia (2 body).

Riešenie úlohy č. 550 (Janček): 1.Dg6–g5 tempo, 1...Jb4~ 2.D:d2 mat, predĺžená obrana 1...Jd3 2.Jce2 mat, 1...Jd2~ 2.Df4 a 2.Vh4 mat (duál), predĺžená obrana 1...Je4 2.Jge2 mat, 1...d5 2.De5 mat. Téma zámeny matov: pred úvodníkom vyšli na tie isté obrany iné maty. Úvodník je zlý, pretože berie č. kráľovi ústupové pole. Vedľajšie riešenie 1.De6 atď. (Maximálne 5 bodov). – Udanie dvoch vedľajších riešení v riešiteľskej súťaži bolo nesprávne.

Na ukončenie šachového turnaja zvolá OV DŠO Spartak – šachová sekcia aktív vedúcich jednotlivých šachových oddielov telovýchovných jednôt Spartak Bratislava–mesto a Bratislava–okolie, ktorý bude dnes o 14. hod. v miestnostiach OV DŠO Spartak Bratislava, ul. Obrancov mieru 17. Aktívu sa môžu zúčastniť všetci členovia šachových oddielov TJ Spartaku. Program aktívu: 1. Zhodnotenie priebehu I. medzizávodného šachového stretnutia OV DŠO Spartak Bratislava (s. Polaček). 2. Vyhlásenie konečného stavu a odovzdanie upomienkových diplomov. 3. Doplnenie výboru šachovej sekcie pri OV DŠO Spartak Bratislava. 4. Odovzdanie legitimácií členom šachových oddielov TJ Spartaku. 5. Simultánna produkcia majstra s. E. Kozmu proti prihláseným.


Výsledok IX. kola I. medzizávodného šachového stretnutia Bratislava–mesto

Kablo – Janka 4:4, Todoza – Meopta 2.5:5.5; Gumon – Tesla 8:8; BEZ – VUKI 2:6; EZ I. – EZ II. 7.5:0.5. – Konečný stav turnaja: 1. EZ I. 8 bodov, 2. Janka 7 b., 3. VUKI 6.5 b., 4.–5. Kablo a Gumon 5.5 b., 6.–7. BEZ a Tesla 3.5 b., 8. Meopta 3 b., 9. EZ II. 2.5 b., 10. Todoza 0 bodov.

V Novom Meste nad Váhom bolo kvalifikačné stretnutie medzi šachovým oddielom Janka a Spartakom Trenčín, v ktorom zvíťazili Spartak Trenčín 4.5:3.5 a týmto víťazstvom sa kvalifikoval do ďalšej etapy majstrovstva DŠO Spartak.


Vzad <<  >> Vpred