Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 4. 1954)


Úloha č. 555

Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+11)


Úloha č. 556

Alexandr Orešin, SSSR

Trud 1950, I. cena

Mat 3. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: 555: b. Kg6, De6, Sa8, Sg7, Jc5, Jh4, Pf2 (7), č. Kf4, Vd3, Vg1, Sc4, Sh8, Jc3, Je3, Pd6, e7, g4, g5 (11), dvojťažka, 556: b. Ka1, Df8, Vb3, Vc8, Sc7, Sf1, Je6, Jf6, Pa2, e2 (10), č. Kc4, Vf5, Vh4, Sf2, Sh1, Jb2, Jg3, Pa5, b6, b7 (10), trojťažka.

Štvrťfinálové majstrovstvo ČSR v St. Smokovci sa skončilo. Výsledky: 1.–2. Delmar, Bratislava a Rosenblatt, Praha 8 b., 3. dr. Lax, Bratislava 7.5 b., 4. Szirmai, Praha 7 b., 5.–7. inž. Krylov, Bardejov, Dineš, Košice a dr. Cvek, St. Smokovec po 6.5 b. atď.

Priebeh 13. partie zápasu o majstra sveta v šachoch Botvinnik–Smyslov, ktorú po prerušení v 41. ťahu prerušili a ktorú potom Smyslov bez boja vzdal: 1.e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 b6 (novinka, ktorú Botvinnik prináša do sicílskej obrany), 6.Jge2 d6 7.0-0 Sb7 8.f4 (príliš optimistický ťah, ako ukáže odpoveď čierneho), 8...f5 9.g4 (obeť pešiaka viac alebo menej vynútená, lebo bieli jazdci sú zle rozmiestení), 9...f:g4 10.f5 Dd7 11.Jf4 g:f5 12.e:f5 (viac nádeje na útok dávalo Jcd5 s hrozbou Je6), 12...Sd4+ 13.Kh1 S:c3 14.b:c3 Je5 (energický ťah, ktorý ukáže, že biely nemôže rozvinúť nijaký nebezpečný útok a tak mu za obetovaného pešiaka ostáva len silné pole na e6, a to je trochu málo) 15.De2 Jf6 16.S:b7 D:b7+ 17.Dg2 D:g2+ 18.K:g2 c4! (ukazuje, že založenie bielej partie bolo pochybné a privádza technicky ľahko vyhranenú končiacu hru) 19.Se3 Jf3 20.Sd4 J:d4 21.c:d4 Vc8 22.Vf2 c:d3 23.c:d3 Kf7 24.Ve1 Vhd8 25.Je6 Vd7 26.V1e2 Vb7 27.Kg3 Vg8 28.Kh4 h6 29.Vg2 Vgb8 30.Vc2 Vc8 31.a4 V:c2 32.V:c2 Jd5 (Týmto čierny odrazil pokusy o šarvátku a dosiahol vyhraného postavenia) 33.Vf2 Kf6 34.Kg3 h5 35.Kh4 Je3 36.d5 J:f5+ 37.K:h5 a6 38.Vb2 Je3 39.Vf2+ Jf5 40.Vb2 b5 41.a:b5 a v tomto postavení partiu prerušili.


Stav riešiteľskej súťaže

(pridané body za riešenie úloh č. 543 – vedl. rieš. + duál; č. 544, č. 545, č. 546, č. 547, č. 548, č. 549 a č. 550 + 2 vedl. rieš. + duál)

J. Rada 273 bodov, K. Bolgár 259, B. Pick 250, L. Rovesný 167, V. Potočný 158, J. Žatko 155, A. Kniebügl 128, inž. D. Veselý 126, L. Salai 111, J. Srnanský 100, J. Kováčik 99, F. Kreheľ 66, Š. Suchý 61, J. Horváth, Bánovce 60, V. Poruben 57, F. Szakáll 54, Zveno mladých šachistov, Zvolen 49, A. Čiampor 47, J. Vidan 41, J. Hronec 37, M. Bíreš 36, dr. I. Odler 32, L. Garamszeghy 21, E. Procházka 17, M. Almáši, J. Kulík a V. Šmídl 14, F. Pupík 12, M. Méri 11, A. Mašlej 9, Š. Čuperka 8, M. Gregor 6, Ľ. Karásek a A. Ubreži 4 body.

Knižné odmeny vyhrávajú: J. Rada, (viac ak 270 bodov!!!), J. Srnanský a J. Kováčik (viac ako 70 bodov!).

Riešiteľov, ktorí neposlali riešenia aspoň 10 týždňov za sebou, v menoslove neuvádzame, ale máme ich v evidencii.

Body za nekorektnosti vo vlastných úlohách riešiteľov nebudeme odteraz rátať!


Vzad <<  >> Vpred