Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 9. 4. 1954)


Úloha č. 553

Andrej Mašlej, Košice

Autorova prvotina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+5)


 

Úloha č. 554

Anton Lech, Košice

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+9)Kontrolná notácia: 553: b. Kc1, Dd8, Vb7, Sa1, Sd1, Ja6, Jb2, Pa4, e7 (9), č. Kc3, Vc8, Sa3, Pc4, d3 (5), dvojťažka, 554: b. Kg8, Dg4, Jd6, Je8, Pd4 (5), č. Kd5, Da3, Jg5, Pa5, c4, c6, e3, e7, h3 (9), dvojťažka.

Dnes uverejňujeme dve úlohy košických šachistov. Bohatá a vtipná prvotina Mašleja priamo hovorí o budúcich úspechoch autora v skladaní. Č. 554 vyniká pekným úvodníkom a výraznou myšlienkou, i keď jednoduchou. Riešenie pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Každý riešiteľ, ktorý získa v našej stálej riešiteľskej súťaži 70 bodov, vyhrá hodnotnú knižnú cenu.

Riešenie úlohy č. 547 (Agarský): 1.Je7–f5 tempo (čierny je v nevýhode ťahu), 1...Jd4~ 2.d3 mat, predĺžená obrana 1...Jd4:f5 2.Vg4 mat, 1...Ke5 2.Jfg3 mat, 1...Je8~ 2.J:d6 mat (bez predĺženej obrany), 1...h3 2.Jfg3 mat. Úvodník uvoľňuje pole pre čierneho kráľa. Jemný obsah, krásna konštrukcia a cenná zvodnosť 1.Sc1? Jf5!

Riešenie úlohy č. 548 (Matějo): 1.e4–e5 hrozí 2.Jd4, Jf4, Je3, Je1 mat, teda 4 hrozby, po každom z ťahov čierneho vyjde však jediný mat: 1...c1D (Vg5) 2.Jd4, 1...V:f5 2.Jf4, 1...V:b3 2.Je3, 1...Vb1 2.Je1, 1...V:h4 (vylúči všetky hrozby, umožní nový mat) 2.J:h4. Je to tzv. téma Fleck: z viacerých hrozieb ostane po ťahoch čierneho len jedna, pokiaľ možno sa však vystriedajú všetky. Dokonalé prevedenie témy vyžaduje, aby čierny vôbec nemal taký ťah, po ktorom by vyšiel duál (akýsi druh "tempa"), nie je to však podmienka. – Úvodník č. 548 prezradí na prvý pohľad zoskupenie Sh1–Jg2, ktoré je pred ním celkom "mimo hry"; preto je slabý.


Šachové zprávy zo zahraničia.

Rumunsko: Minuloroční víťazi majstrovstva Rumunska zohrali štvorkolový turnaj o titul majstra 1954. Zvíťazil Balnel pred Voiculescu a dr. Troianescum.

Poľsko: Deviate majstrovstvá Poľska jednotlivcov vyhral s veľkou prevahou B. Sliwa. Juniorské majstrovstvo vyhral Sydor z Lublína a titul armádneho majstra získal Pytlakowski.

Francúzsko: O titul majstra Francúzska rozdelili sa dvaja majstri: Tartakower, Hugot. Ďalšie poradie: Dollstadt, Nora, Sansas, Grodner atď. Majstrovstvo FSGT vyhral Molnár Ferenc.

Nórsko: Na majstrovstvách Nórska štartovalo 160 pretekárov. Titul získal O. Barda.

Švédsko: Švédski reprezentanti zvíťazili nad Dánskom 11:9 v dvojkolovom stretnutí.


Vzad <<  >> Vpred