Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(19. 3. 1954)


Úloha č. 547

Vladimír Agarský, Sandtnerova dolina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+6)


Úloha č. 548

Josef Matějo, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+8)Kontrolná notácia: 547: b. Kc4, Vg5, Sb2, Je7, Jh5, Pd2, d5, g2 (8), č. Ke4, Jd4, Je8, Pc5, d6, h4 (6), dvojťažka, 548: b. Ke8, Sa7, Sh1, Jf5, Jg2, Pa6, b3, c4, e4, e7, h4, (11), č. Kc6, Vb2, Vh5, Sa1, Pa2, c2, c7, h6 (8), dvojťažka.

Elegantne konštruované č. 547 s veľmi dobrým úvodníkom a obsahom ukazuje na pokroky mladého skladateľa. Č. 548 predvádza zaujímavú tému: biely hrozí viacerými matmi, po každom ťahu čierneho však vyjde len jeden mat (teda bez duálov). Veľmi slabý je však úvodník; prečo? – Riešenia pošlite do 14 dní na adresu: František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Stála riešiteľská súťaž o hodnotné knižné ceny za získanie 70 bodov!

Riešenie úlohy č. 541 (Rovesný): 1.Se6-g8 tempo. Zaujímavá hra čierneho kráľa, ktorý má štyri(!) voľné polia, ale po 1...Sf3~ je duál 2.Se3 alebo 2.Jf7 mat (1 bod). Hodnotu úlohy ničí vedľajšie riešenie 1.Jg4+ atď. (Maximálne 5 bodov!)

Riešenie úlohy č. 542 (Šindler): 1.Kd4-e4 hrozí 2.Sc3 (K:h6) 3.Vh8 čistý mat, 1...K:h6 2.Vh8+ Kg7 3.Sc3 čistý mat, 1...g4 2.Kf5 ... 3.Sg6 čistý mat. Úloha v "českom" štýle.


Stav riešiteľskej súťaže

(pridané body za riešenie úloh č. 533, č. 534, č. 535, č. 536, č. 537 + neriešiteľnosť, č. 538, č. 539, č. 540, č. 541 + vedľ. rieš. + duál, č. 542)

J. Rada 255 bodov, K. Bolgár 236, B. Pick 231, L. Rovesný 147, J. Žatko 142, V. Potočný 137, A. Farius 124, A. Kniebügl, inž. D. Veselý 109, L. Salai 103, J. Srnanský 86, J. Kováčik 79, J. Horvát, Bánovce, Š. Suchý 52, J. Horvát, Komjatice 46, F. Kreheľ, V. Poruben 43, Zveno mladých šachistov VPŠS, Zvolen, 40, F. Szakáll 34, J. Vidan 29, V. Kelemeca 28, L. Garamszeghy, J. Hronec, dr. I. Odler 17, M. Babinec, J. Halický 9, S. Betták, J. Kulík, J. Smolár 5 a V. Jarolín 2 body.


Vzad <<  >> Vpred