Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(24. 2. 1954)


Úloha č. 541

Ladislav Rovesný, Dolný Lopašov

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+6)


Úloha č. 542

Ivan Šindler, Kyjov

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+3)Kontrolná notácia: 541: b. Kc8, Vd5, Vf1, Sd4, Se6, Jc3, Je5, Ph2, h3 (9), č. Kg5, Sf3, Pc4, g6, h4, h5 (6), dvojťažka. 542: b. Kd4, Va8, Sd2, Sh5, Ph6 (5), č. Kh7, Pa3, g5 (3), trojťažka.

Č. 541 je prvou skladbou autora pre náš turnaj. Dobrý úvodník a zaujímavý obsah, aj keď trochu ruší duál v jednom variante. Č. 542 má jednoduchý obsah, ale krásnu formu a čisté maty.

Riešenie úlohy č. 533 (Salai): 1.Vc5–c7 s hrozbou 2.V:e7 mat s pestrou hrou čiernej a bielej veže. Ďalšie varianty Jd4 a e6. Dobrý úvodník, lebo rozväzuje dve čierne figúry a umožňuje šach bielemu kráľovi (2 body.)

Riešenie úlohy č. 534 (Janček): 1.Sd6–f4 hrozí 2.J:e3+, 1...Kc5 2.Jb2! hr. 3.Dc4 čistý mat (každé pole okolo č. kráľa kryté len raz), 2...Sd5 3.J:d3 mat (blokovanie), 1...Kd4 2.J:e3+ Kc3 3.Jd1 čistý mat, 2...Kd4 3.Se5 mat (nie je čistý, lebo pole e3 kryje Jc4 aj Pe3), 1...K:e6 2.Dc6+ Kf5 3.J:e3 mat (nečistý pre f6). Pekná úloha. (3 body)

Doplnok: J. Rada našiel vo variante 1...Jeg2 Wróbelovej úlohy č. 527 dva chybné duály: 2.Jf3 a 2.Je2 a v Lechovej úlohe č. 532 jeden chybný duál po 1...Jc3 2.Dd3 mat (spolu 3 body).

J. Kováčik vynecháva vo svojej úlohe č. 531 Pf6.


Majstrovstvo Bratislavy

odvetné kolo: skupina "A": Ugróczky 8, Jonáši 6,5, Červenka a Kotlárik 5,5 bodu. Skupina "B": Perl 8, Puškár 6,5, Hrivnák 6 bodov. Skupina "C": dr. Lax 7,5, Šoltés 6,5 bodu. Skupina "D": Dvorský a Selecký 7,5 bodu. Majstrovstvo Bratislavy II: Skupina "K": Tatranský 7,5, Bacigál 6,5, Sekáč 5,5 bodu. Skupina "L": Mogyorosy a Rusňák po 8, Šály 7,5 bodu. Skupina "M": Záhora 8,5, Nemček 7,5 bodu. Skupina "Z": Scheiber 9,5, Sedliak 8 bodov.

Odkazy redakcie: V. Jurík a F. Urban nech nám urýchlene oznámia svoje adresy. – V. Potočný a L. Rovesný: Trochu strpenia prosíme: keď budeme mať všetky adresy výhercov pohromade, hneď odošleme knihy.

Stav po IV. kole v šachovom turnaji družstiev DŠO Spartaku Bratislava–mesto: EZ I. a BEZ 3,5 bodu, Vzduchotechna 3, Gumon a VUKI 2,5, Tesla 2, Kablo a Meopta 1,5, Todoza a EZ II. 0 b.


Vzad <<  >> Vpred