Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(26. 3. 1954)


Úloha č. 549

dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+6)


Úloha č. 550

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: 549: b. Kd1, Dg7, Ve7, Vh4, Sc4, Sf2, Jd4, Jh6, Pe2 (9), č. Ke4, Ve5, Ve6, Jf4, Jg5, Pd6 (6), dvojťažka, 550: b. Kh6, Dg6, Vc2, Vh5, Jc1, Jg3, Pb3 (7), č. Kd4, Jb4, Jd2, Pb5, d6 (5), dvojťažka.

Úloha dr. Palkosku obsahuje "poloväzbu" dvoch veží v spojení s "predĺženými obranami". Poloväzba predstavuje také zoskupenie dvoch čiernych figúr, že po odťahu jednej sa ocitne druhá vo väzbe a naopak. Predĺžená obrana sa vyskytuje tam, kde už ľubovoľný odťah (prosté zdvihnutie) figúry je obranou; na to sa, pravda, musí ukázať nový mat, ktorý sa zvykne nazývať sekundárna hrozba. A keď má tá istá figúra možnosť brániť aj sekundárnu hrozbu, hovoríme o predĺženej obrane. Tá obrana umožní, prirodzene, ďalší mat. V č. 550 sú zdanlivé hry: 1...Jb4~ 2.Dd3 mat, 1...Jd2~ 2.De4 mat (bez predĺžených obrán), 1...d5 2.Db6 mat, ktoré sa po úvodníku zmenia. No pritom všetkom je úvodník slabý. Prečo? Všimnite si znovu predĺžené obrany! – Riešenie do 14 dní na adresu: František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Hodnotná knižná cena za získanie 70 bodov v našej stálej riešiteľskej súťaži.

Riešenie úlohy č. 543 (Potočný): 1.Db3–d3 hrozí 2.D:e4 a 2.V:e4 mat (dvojitá hrozba nie je duál!) 1...e4–e3 2.D:e3 a 2.Df5 mat (duál 1 bod). Ostatné varianty sú korektné (bez duálov), no úloha má vedľajšie riešenie 1.Db8+ Se5 2.Je6 mat (2 body). Maximálne 5 bodov.

Riešenie úlohy č. 544 (Polaček): 1.Db4–b3 Veľmi dobrý úvodník pridávajúci k e6 ďalšie dve ústupové polia d4 a f4 má logický súvis s tematickými variantmi 1...d4 2.Jd3 mat, 1...f4 2.Jf3 mat, v ktorých sa jedno z polí blokuje, na druhé (e6) sa odkryje biela figúra a tretie sa zaberá v mate. Ďalšie hry 1...Kf4 2.Db8 mat, 1...Kd4 2.Dc3 mat. Hrozba 2.D:e3 mat.


Stav po 8. kole prvého medzizávodného šachového turnaja Bratislava–mesto: EZ I. 7 b., Janka 6.5 b., Vuki 5.5 b., Kablo 5 b., Gumon 4.5 b., BEZ a Tesla po 3.5 b., EZ II. 2.5 b., Meopta 2 b. a Todoza 0 bodov.


Šach v SSSR a v krajinách ľudových demokracií.

Sovietsky sväz: J. Juchtman, mladý šachista z Odessy vyhral majstrovstvá Ukrajiny pred Korsakovom, Lipnickým a Levinom. – Za vynikajúce úspechy a výkony na kvalifikačnom turnaji o postup do rozhodujúceho stretnutia o majsterku sveta udelil medzinárodný šachový výbor titul medzinárodných majstrov sovietskym reprezentantkám Zvorikinovej a Ignateve. Zvorikina vyhrala aj majstrovstvá SSSR pred Rudenkovou. – Za účasti 20 štartujúcich usporiadali majstrovstvá Kazachstanu. Zvíťazil Ufimcev pred Manakovom a Goljakom.

Bulharsko: Na majstrovstvách Bulharska skončili na prvom až druhom mieste Fuchs a Koch. Bulharskí šachoví reprezentanti vybojovali dve stretnutia s reprezentantmi NDR. Prvé vyhrali 6.5:3.5 a druhé sa skončilo nerozhodne.

Rumunsko: Titul majsterky Rumunska v šachu získali Lydia Giuroiu a Albulet s rovnakým počtom bodov.


Vzad <<  >> Vpred