Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 5. 1954)


Úloha č. 564

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+7)


Úloha č. 565

Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+5)Kontrolná notácia: 564: b. Kh1, Db6, Vc4, Vf1, Sa7, Sc8, Je3, Jh4, Pd3 (9), č. Ke5, Vc5, Sa3, Jd6, Je7, Pf7, g6 (7), dvojťažka, 565: b. Ka2, Va3, Vb3, Sc4, Jc7, Pa4, b2, b7, c5 (9), č. Ka5, Va8, Vb8, Ja7, Pc6 (5), trojťažka.

Vo dvojťažke si všimnite zdanlivý obsah (maty po niektorých ťahoch čierneho, keby on bol na ťahu). Trojťažka obsahuje tzv. opozíciu. – Riešenia pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Každý riešiteľ, ktorý získa v našej stálej riešiteľskej súťaži 70 bodov, vyhrá hodnotnú knižnú cenu.

Riešenie úlohy č. 557 (Lačný): zdanlivé hry: 1...Sc2~ 2.Jd2, 1...Jg4~ 2.Je3, 1...e3 2.Sd5 mat, 1.Je1:d3 tempo 1...S:d3 2.Jd2, 1...e:d3 2.Sd5 (téma Ruchlis – rovnaké maty na iné obrany – v jednoduchom prevedení), 1...Sc2~ 2.Jb3, 1...Jg4~ 2.Je5, 1...e3 2.Dd5 (téma zámeny matov – iné maty na rovnaké obrany), 1...K:d3 2.Db5 mat. Veľmi dobrá úloha. Branie pešiaka v úvodníku vôbec neškodí, lebo jednak súvisí s témou úlohy a jednak uvoľňuje pole čiernemu kráľovi.

Riešenie úlohy č. 558 (Palkoska): postavenie "biely na ťahu": na každý ťah čierneho zo základnej pozície má biely matové pokračovanie. Po tomto zistení nerobí ťažkosti nájdenie úvodníka 1.Kb7–b8, po ktorom je čierny v tempe a pripravený obsah vychádza nezmenený. Niekoľko čistých matov.


Vzad <<  >> Vpred