Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 6. 1954)


Úloha č. 572

Dr. Ugo Lancia, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+10)


Úloha č. 573

Ladislav Salai, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+8)Kontrolná notácia: 572: b. Kh4, Vd6, Vf5, Sa7, Jf7, Pe2, g4 (7), č. Ke4, Va2, Va3, Sc1, Sg6, Je8, Jf8, Pa5, f3, h7 (10), dvojťažka, 573: b. Kh1, Dc7, Vf3, Sg5, Sh3, Jh7, Jh8, Pc4, d7, f7, g4 (11), č. Ke6, Df8, Vb8, Vg7, Sb7, Jc6, Jg6, Pe7 (8), dvojťažka.

Talianska dvojťažka je celkom jednoduchá, zato v č. 573 zaujme jemné rozlíšenie úvodníka, naväzujúce na hlavné varianty s antiduálom. Riešenia do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská č. 2/a. – Hodnotné knižné ceny za získanie 70 bodov v stálej riešiteľskej súťaži.

Riešenie úlohy č. 563 (Rovesný): 1.Sf3–d5 hrozí 2.Dc3+ Kb5 3.Sc6 mat, 1...Kb4 2.Kb6 a3 3.Db3 mat.

Riešenie úlohy č. 564 (Janček): 1.Db6–d8 hrozí 2.D:e7 mat, 1...Jdf5 (J:c4) 2.Jg4 mat (Dd4? Ve4?), 1...Jd:c8 2.Ve4 mat (Jg4? Dd4?) – pred úvodníkom 1...J:c4 2.Df6, 1...Je7~ 2.Jf3 a 2.Df6 mat (dvojitá sekundárna hrozba – nie duál, ale len menší konštrukčný kaz, ktorý čiastočne ospravedlňuje bezduálovosť hier J:c7 a Jg8), 1...Vc7 2.Sd4 mat (pred úvodníkom 2.Dd4). Úloha s pomerne bohatým, ale nepresným obsahom, prečo aj zámeny sú málo výrazné.

Riešenie úlohy č. 565 (Ančin): 1.Jc7–a6 hrozí 2.Vb6 a 3.b4 mat, 1...Vd8, Ve8, Vf8, Vg8, Vh8 2.Vd3, Ve3, Vf3, Vg3, Vh3 atď. (2...V:V 3.b4 mat, 2...Jb5 3.a:b5 mat). Zaujímavá opozícia veží pri ekonomickej konštrukcii.

Dodatok k stálej riešiteľskej súťaži: knižné odmeny vyhrávajú (viac ako 270 bodov!): K. Bolgár, B. Pick; (viac ako 170 bodov!): V. Potočný, L. Rovesný; (viac ako 70 bodov): V. Poruben, F. Szakáll, K. Kreheľ, J. Hronec, J. Vidan, Zveno mladých šachistov, Zvolen.


Vzad <<  >> Vpred