Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 2. 7. 1954)


Úloha č. 574

Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+7)


Úloha č. 575

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+4)Kontrolná notácia: 574: b. Kg6, Vc8, Vh4, Se8, Sh8, Jc4, Jd4, Pd3, e2 (9), č. Kd5, Jg7, Pc5, d7, e6, e7, h5 (7), dvojťažka, 575: b. Kg7, Db8, Sc2, Je5, Pe2, h3, h4 (7), č. Kd5, Pc3, e3, e7 (4), trojťažka.

Riešenie do 14 dní.


Vzad <<  >> Vpred