Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(21. 5. 1954)


Úloha č. 566

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+11)


Úloha č. 567

Michal Rebej, Medzilaborce

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: 566: b. Kb1, Df4, Vh5, Sd7, Sh8, Jb7, Jh3, Pd3, f3 (9), č. Kd5, Ve5, Vf8, Sd6, Sh1, Jf5, Pd4, e3, e7, h4, h6 (11), dvojťažka, 567: b. Kb3, Db5, Vf8, Vh4, Sc1, Sc8, Jd7, Pf6 (8), č. Kg6, Va8, Jb8, Jf4, Pa7, c2, e4, g4, h3, (9), dvojťažka.

Jedna z prvých úloh mladého Hronca je veľmi dobrým prísľubom do budúcnosti: poloväzba a antiduál. Hlavnú rolu v č. 567 hrá Jf4. Všimnite si tiež antiduál. – Riešenia do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Hodnotné knižné ceny za získanie 70 bodov v stálej riešiteľskej súťaži.

Ešte k úlohe č. 558: Ťahy 1.Vc5 a 1.e5 sú len zvodnosťami. Po 1.Vc5? prídu Ve3! 2.S:e3? Sa6+! a po 1.e5? Jc3! 2.V:c3? V:d4! znovu bez matu. Rieši jedine 1.Kb8.

Riešenie úlohy č. 559 (Salai): Maty po 1...S:f4 a J:f4 (2.De6 a J:g3 – so vzájomným antiduálom) umožnené blokovaním voľného poľa sú do úlohy vložené len na "oklamanie" riešiteľov. Ďalším klamom je prvý ťah 1.Jf3 (s hrozbou 2.J:g3), po ktorom vychádzajú zaujímavé hry 1...J:e4 2.Dd7 (Jd4?), 1...S:e4 2.Jd4 (Dd7? – znovu vzájomný antiduál), 1...Sg~ 2.Sg6, 1...J:e5 2.D:e5, 1...K:e4 2.D:d3, ktorý však po 1...g:h6! nevedie k cieľu; je preto len zvodnosťou (ale veľmi cennou). Správny úvodník je 1.Jg5–e6 hrozí 2.J:g3; po 1...J:e4 už nejde 2.Dd7, ale 2.J:g7 mat (Jd4?), variant 1...S:e4 2.Jd4 ostáva rovnaký, ako vo zvodnosti (antiduál Jg7?), ďalšie hry tiež. – Veľmi bohatá úloha. – Zdanlivé hry rôzneho druhu (hlavne vo zvodnostiach) predstavujú typicky "moderné témy"; v medzinárodných súťažiach sa dnes len zriedka stretneme s dvojťažkami bez zdanlivých hier.


Vzad <<  >> Vpred