Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(28. 5. 1954)


 

Úloha č. 568

Josef Matějo, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+7)


Úloha č. 569

Leonid I. Kubbel, SSSR

Turnaj k VII. šach. sjazdu

SSSR 1931 – I. cena

Mat 3. ťahom (13+7)Kontrolná notácia: 568: b. Kc8, Da1, Vd8, Sd3, Jc7, Je4, Pc2, d5, f4 (9), č. Kd4, Vc3, Ja6, Pb4, b6, e3, g4 (7), dvojťažka, 569: b. Ka2, Db1, Vb3, Vh4, Sa7, Jd7, Jf6, Pa4, b2, b4, b6, c3, e6 (13), č. Kc4, Vd4, Ve4, Sa8, Sf4, Jg2, Pf5 (7), trojťažka.

Dva hlavné varianty č. 568 naväzujú na tematický úvodník. V reprodukovanej trojťažke brata slávneho sovietskeho skladateľa L. I. Kubbela je uskutočnená striedavá väzba troch čiernych figúr na jednej línii – ťažká a zaujímavá téma. Riešenia pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Každý riešiteľ, ktorý získa v našej stálej riešiteľskej súťaži 70 bodov, vyhrá hodnotnú knižnú cenu.

Riešenie úlohy č. 560 (Potočný): 1.Jf6–d7 hrozí 2.Je7 mat, 1...Dd6, D:d5, D:d4, K:d7, Kd6 2.Jb8, D:d5, De6, Jb6, De6 mat. Ucelená hra dámy a kráľa.

Odkazy redakcie: dr. I. O., Bratislava: Správna úloha sa spravidla nezačína šachom. Hlavné riešenie je to, ktoré zamýšľal autor ("intencia") ostatné riešenia sú vedľajšie: vznikajú obyčajne prehliadnutím skladateľa a úplne ničia cenu úlohy. Líšia sa od hlavného, prirodzene, najmä menšou pestrosťou hier. Pri riešení treba udať hlavné riešenie úplné, teda prvý ťah, hrozbu a maty po obranách proti nej, u vedľajších stačí prvý ťah. – F. Sz., Mojmírovce: O duáloch hovoríme vtedy, keď po obranách čierneho má biely možnosť matovať dvoma (alebo viacerými) spôsobmi. Zdôrazňujeme však po obranách; ťahy ktoré nebránia hrozbu, nie sú obranami a v riešení nás nezaujímajú.

Šachový turnaj v Trenčianskych Tepliciach. Na turnaji najlepších slovenských hráčov v Tr. Tepliciach stratil vedúci hráč majster Kozma v štvrtom kole prvého pol bodu, keď remizoval s dr. Škrovinom, Ivančo zvíťazil nad Perlom, dr. Nemec nad Cvekom, Tepper nad Dienesom, dr. Lax nad Ančinom a Čuntala nad inž. Krylovom. Voľno mal majster Šefc. Poradie po partiách štvrtého kola: Kozma 3.5, Tepper 3, Ančin, Čuntala 2.5, dr. Lax, dr. Škrovina, Dienes a Ivančo 2, Cvek 1.5, Šefc, inž. Krylov, dr. Nemec 1, Perl bez bodu.


Vzad <<  >> Vpred