Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 12. 1954)


 

Úloha č. 617

Ľudovít Lačný, Kríž n. Hronom

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+8)


Úloha č. 618

Bedrich Formánek a

Juraj Bosák, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+9)Kontrolná notácia: 617: b. Kg2, Df3, Va6, Vd1, Se7, Sf7, Ja7, Je6, Pg4, g5 (10), č. Ke5, Dg6, Sh2, Jd4, Je4, Pc3, d5, f4 (8), dvojťažka, 618: b. Ka8, De7, Sd4, Jc6, Pf4 (5), č. Kd5, Sb1, Ja3, Pb2, b3, b5, c3, e2, f5 (9), trojťažka.

Riešenie úlohy č. 596 (Pituk): 1.Dg6 hrozí 2.Df7, 1...V:g3 2.Jc7!, 1...S:e5 2.De4! 1...Db1 2.J:c5, 1...d5 2.Jd4! mat atď., ale neriešiteľná po 1...De1! Opraví premiestenie č. Pb3 na b4 (podľa J. Radu). (Max. 4 body.)

Riešenie úlohy č. 597 (Salai): 1.Jg6!! hrozí 2.Je7 mat, 1...Jc6, Sd6, Jf5, Kc6, Ke4 2.J:f4, J:c3, Dh1, d5, J:c3 mat. 1.Jf7? Je4! Netematické zdanlivé maty po Jb8~ a d6. Veľmi vtipná úloha s vynikajúcim úvodníkom a dokonalou konštrukciou (2 body).

Riešenie úlohy č. 598 (Hronec): 1.Jg3 – vedie k zámene antiduálových matov po V:d4 a S:d4, vedľajšie riešenie 1.Kf1 (max. 4 body). Bez tejto zbytočnej chyby veľmi dobrá! Čakáme opravu.


Vzad <<  >> Vpred