Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(12. 9. 1954)


Úloha č. 586

Ladislav Salai, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+9)


Úloha č. 587

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 586: b. Kh1, Dd2, Ve7, Sf5, Sh4, Jb6, Jf2, Pb5, e4 (9), č. Kd6, Db7, Va3, Sa2, Sc7, Jd4, Je3, Pc5, g4 (9), dvojťažka, 587: b. Kf1, De7, Sa7, Sh7, Jc7, Je2, Pc2 (7), č. Kc4, Vb8, Vf5, Sd7, Jb6, Pa5, c3, d5, f2, f4 (10), trojťažka.

Riešenie pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Každý riešiteľ, ktorí získa v našej stálej riešiteľskej súťaži 70 bodov, dostane hodnotnú knižnú cenu.

Riešenie úlohy č. 577 (Ančin): 1.Kd5:d6 tempo 1...c3 2.Je5+ aj 2.Kd5 (duál 1...e3 2.Je4 aj 2.Kd5 duál). Duály ničia cenu úlohy (maximálne 5 bodov).

Josef Matějo opravuje svoju úlohu č. 537 preložením č. Pg5 na h5 a pridaním b. Ph4 a č. Ph6.


Vzad <<  >> Vpred