Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(26. 9. 1954)


(Pokračovanie)

1. zmienka, Ján Janček (Solčany), č. 519, 16. dec. 1953 – b. Kc1, Dg6, Vc3, Ve2, Sd1, Sg3, Jb4, Jg5, Pa4, b2, c2, e5, f5 (13), č. Kd4, Sd5, Sh8, Jf6, Jg7, Pe3, f7, g4 (8), mat 3. ťahom. Zdan. 1...Se4, Je4 2.D:f7, Dh6+, úvodník 1.Sg3–f2 hr. 2.Vd2+ a V2:e3, 1...Se4, Je4, Sc4, J:f5, K:e5, e:f2 2.S:e3, S:e3, Vc:a3, D:f5, Sg3+, D:f6. Úloha s veľmi originálnym a bohate motivovaným obsahom. Výborný úvodník zamieňa malovýrazné zdanlivé hry za nové, ktoré už majú ucelenejší charakter; k nim pristupujú ešte vtipné varianty Sc4 a K:e5. Zaujímavá úloha, ktorá sa mohla umiestniť vyššie, nebyť neekonomického Sd1, ktorý je postavený jedine na záchranu korektnosti.

2. zmienka, Vladimír Pachman (Praha), č. 477, 13. júna 1953 – b. Kh1, De6, Ve4, Sd8, Jh3, Pg2, g4 (7), č. Kh4, Df6, Va3, Vh6, Sh8, Ja1, Pc3, d6, g3 (9), mat 3. ťahom. 1.De6–d5 hr. 2.Dg5+, 1...D:d8, Va5 2.Dh5+, Jg1. Česká úloha, síce s jednoduchými matmi, ale s dobrou stratégiou. Originálne využitie č. dámy, ktorá sa po rozviazaní (D:d8) javí pasívnejšia, než vo väzbe. Cenná tematická zvodnosť 1.Df5? Va5!

3. zmienka, Josef Matějo (Praha), č. 473, 29. mája 1953 – b. Kb5, Dd1, Sf5, Sg5, Jf4, Pf2, h3 (7), č. Ke5, Vh6, Sg6, Ja1, Jf8, Pb7, e6, f7, h4, h5 (10), mat 3. ťahom. 1.Jf4–d5 hr. 2.Sf4+, 1...e:d5, K:f5 2.Dd4+, Dd3+. Štyri čisté maty (v hrozbe a dvoch variantoch), veľmi dobrý úvodník (cenná zvodnosť 1.J:h5? K:f5) a efektný variant e:d5.

Rozhodca: Bedrich Formánek (Bratislava) – 20. III. 1954.

Na X. medzinárodnom skladateľskom turnaji bratislavského denníka Práca (1953) sa zúčastnilo pôvodne 67 úloh (uverejnených v období od 20. jan. do 31. dec. 1953 s poradovými číslami medzi 452–525), z toho 44 dvojťažiek a 23 trojťažiek. Vypadli úlohy 476 (Lačný), 491 (Janček), 492 (Pál), 504 (Formánek a Sečkár), 499 (Pachman), 505 (Pituk) pre vedľajšie riešenia, 507 (Janček) pre neriešiteľnosť a 468 (Žatko) pre predchodcu, takže ostalo 59 úloh, z toho 38 dvojťažiek a 21 trojťažiek. – Autori dvojťažiek: B. Formánek, Ján Janček (4 úlohy), dr. E. Palkoska, J. Bosák, L. Salai, A. Pituk (3), J. Pál, L. Polaček, A. Ančin (2), A. Kniebügl, J. Linder, Július Janček, M. Maryško, J. Matějo, A. Lech, O. Stocchi (Taliansko), J. Šindler, inž. J. Pázman, M. Wróbel (Poľsko), spoločné úlohy: Smatana a Formánek, Rochlitz a Formánek (1). Autori trojťažiek: G. Reiprich (4), M. Havel (3), V. Pachman, dr. E. Palkoska, M. Maryško (2), L. Polaček, A. Kniebügl, J. Matějo, V. Smatana, inž. I. Mikan, dr. U. Lancia (Taliansko), Ján Janček, A. Pituk (1).

Úroveň turnaja (ocenených úloh) bola v medzinárodnom meradle dobrá, oproti minulému roku vo dvojťažkách asi rovnaká, v trojťažkách vyššia. Zahraničná konkurencia poklesla (zo 7 autorov na 3), zato podstatne stúpla účasť domácich, najmä mladých slovenských skladateľov dvojťažiek; s ich menami sa v budúcnosti iste často stretneme, budú sa však musieť viac venovať moderným ideám, ktoré ich nadaniu nesporne zodpovedajú (pozn. J. T.). Slovenská trojťažka je naopak zjavom zriedkavým, takže tri ocenené práce medzi tradičnými českými trojťažkám znamenajú úspech. Nášmu úlohovému šachu však veľmi prospeje, keď si skladatelia budú tejto oblasti lepšie všímať, pretože trojťažky (najmä strategické) poskytujú úlohovej tvorbe zvlášť široké možnosti (pozri. B. F.).

* Prípadné námietky proti rozhodnutiu pošlite najneskôr do 30. novembra 1954 na adresu: Bedrich Formánek, Bratislava XI., Stalinova 56. Rozhodnutie nadobudne platnosť v decembri 1954.

* Upozorňujeme, že rozhodcami v celoročných súťažiach denníka Práca – 1955 budú vo dvojťažkách A. Pituk (Banská Štiavnica) a trojťažkách J. Wenda (Havličkův Brod). Zásielky na uvedenú adresu.


Vzad <<  >> Vpred