Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(24. 9. 1954)


Úloha č. 588

Vojtech Smatana, Topoľčany

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+8)Rozhodnutie turnaja v skladaní šachových úloh – "Práca" 1953


"B" skupina trojťažiek.

I. cena, Vladimír Pachman (Praha), č. 518, 18. XII. 1953 – b. Kg8, De8, Sb8, Jc6, Jc8, Pd6 (6), č. Kb7, Ve4, Sa8, Sd2, Jf8, Pa5, a6, c4, d5, e5, g6 (11), mat 3. ťahom. 1.d6–d7 hr. 2.d8D, 1...Sg5, Vh4, Jh7 2.Sd6, Jd8+, d8J+. Tri pestré čisté maty vo variantoch s odlákaním, trojnásobná premena bieleho pešiaka, výborný úvodník, vtipná tichá hra po Sg5 a úsporná konštrukcia charakterizuje túto zaujímavú úlohu. Prísne logickej výstavbe nezodpovedá variant Sg5 2.Sd6, v ktorom čistý mat vychádza jedine po 2...K:c6, teda po ťahu, ktorý nemá vzťah ku škodlivému dôsledku obrany Sg5 (odlákanie od a5).

II.–III. cena ex aequo, Miroslav Havel (Praha), č. 470, 23. V. 1953 – b. Kh4, Db6, Vf5, Sh7, Jb3, Pa2 (6), č. Kb1, Sb2, Jb7, Pc5, f7 (5), mat 3. ťahom. 1.Db6–b4 hr. 2.Vf1+, 1...c:b4, Sf6+, K:a2 2.Va5+, Vf6+, Da4+. Elegantná úloha s prekvapujúcim úvodníkom, s odvážnou a výborne využitou batériou obsahuje 4 čisté maty. Predĺžená obrana Sb2 nie je výrazná, lebo po ľubovoľnom ťahu strelca nie je mat čistý. Škoda, že po 1...Sf6+ pred úvodníkom nevychádza mat v 2. ťahu.

II.–III. cena ex aequo, Alexander Pituk (Banská Štiavnica), č. 523, 25. XII. 1953 – b. Kc5, De7, Vd7, Pb3, e5 (5), č. Ka8, Vf4, Sb8, Sh1, Pa6, a7, c4, c6, d4, f5 (10), mat 3. ťahom. Zdan. 1...S:e5, Sd6+, Sc7 2.V:a7, K(D,V,P):d6, V:c7, úvodník 1.De7–e8 hr. 2.Dc8, 1...Vf3, Ve4 2.Vb7, Vd5. Moderná téma voľnej zámeny hier vo veľmi originálnom prevedení. Čierny strelec, na ktorého tri ťahy pred úvodníkom sú pripravené dvojťahové maty, sa úvodníkom viaže; v skutočnej hre nastupujú antiduálové hry veží s prerušením čiernej a preventívnym prerušením bielych línií, hodnotné aj svojou geometrickou príbuznosťou. V pomere k malému materiálu veľmi bohatý obsah je zjednotený sólom bielej veže v zdanlivých aj skutočných (všetko tichých) hrách (v 2. ťahu). Trochu vadia duály po Sd6+, aj keď sú motivované rovnako.

1. uznanie, dr. Emil Palkoska (Praha), č. 478, 19. VI. 1953 – b. Kh1, Dh5, Vb2, Vd4, Sa1, Jc1, Pe4 (7), č. Kc5, Sc4, Pc6, e3, e6, e7, f4, f5, h7 (9), mat 3. ťahom. 1.Dh5–e8 hr. 2.Vb7 (Vb8), 1...K:d4, e2, Sf1 2.Vb4+, D:e7+, D:e7+. Zaujímavá batéria sa rozohráva do troch čistých matov vo variantoch, z ktorých dva však pôsobia len ako podvarianty (rovnaký 2. ťah). Tichá hrozba a dobrý úvodník vzhľadom k zdanlivej hre 1...K:d4 2.Vb5+ Ke4 3.Ve5.

2. uznanie, Gejza Reiprich (Kremnica), č. 481, 3. VII. 1953 – b. Kc3, Ve1, Sd1, Sg3, Jd7, Je6, Pa3, d6, g6, h4 (10), č. Kd5, Sd8, Pa4, a5, b7, e7, g4, h5 (8), mat 3. ťahom. 1.Sd1–e2 tempo 1...b6 (b5), K:e6 (Ke4), Kc6, Sb6, Sc7, e:d6 2.Sb5, S:g4+, Jb8+, Se4+, J:c7+, Sb5. Prekvapujúce tempo, jemne a precízne vytvorené varianty. Výborný úvodník a charakteristická hra bieleho strelca. Ekonomická konštrukcia.

3. uznanie, Miroslav Havel (Praha), č. 489, 14. VIII. 1953 – b. Kh5, De5, Vb5, Vb8, Jd1 (5), č. Ka4, Vh7, Sc8, Sg1, Jb6, Jc2, Pa3, d2, d4, d7, e6, f3, g5, h6 (14), mat 3. ťahom. 1.De5–d6 hr. 2.D:b6, 1...K:b5, a2, Jd5 2.D:b6+, Jb2+, Da3+. Hra ťažkých figúr vedie po veľmi dobrom úvodníku k dvom analogickým a ďalšiemu čistému matu s originálne využitou Vb8. Tichá hrozba ospravedlňuje pritom množstvo čiernych figúr. Určitou nepresnosťou je duál po 1...Ja8 (Jc4).

Bedrich Formánek

(Dokončenie v najbližšej rubrike.)


Vzad <<  >> Vpred