Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 8. 1986)


Problém č. 1161 – originál

Vladislav Buňka, Kutná Hora

SP5x (6–2)

B:Kh4-g3 C:Kh4-h2Kontrolná notácia: b. Kh4, De2, Vd3, Vf2, Pd4, e3 (6), č. Ke8, Pg2 (2), pozície B: Kh4-g3, C: Kh4-h2, čierny začne a vykoná päť ťahov po sebe, aby mu biely mohol dať mat prvým ťahom.

V poslednom období nám došlo veľké množstvo exoúloh, predovšetkým rôznych pomocníkov. To tiež svedčí o veľkej obľúbenosti tohto žánru. Dnešný originál známeho šachového skladateľa a organizátora z Kutnej Hory obsahuje tri pozície so zjednoteným obsahom. Vzhľadom na veľkú príbuznosť riešení, každé z nich bodujeme jedným bodom. Pripomíname, že sériovopomocný mat 5. ťahom je typ problému, v ktorom čierny vykoná bezprostredne po sebe päť ťahov a umožní bielemu dať mat prvým ťahom. Biely smie ťahať až po piatom ťahu čierneho! Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1155 (Hlinka): 1.Vd5 Va5 2.Sd6! Jf4! (Po 2...Kg2 3.c5 Va2 môže nasledovať napríklad 4.e4! Jf2 5.e5 d1D 6.V:d1 J:d1 7.e6 s remízou) 3.V:a5! (3.c5? V:c5!) 3...d1D 4.Vd5 D:e2 (4...Dg1 5.e3 D:e3 6.K:g5 remíza) 5.K:g5 (5.Kf6? Dg4 a prehrá) 5...Kh3! 6.K:f4! D:c4 7.Ke5 remíza. Po živom figúrovom boji dospela štúdia k teoretickej remíze. Nenáročná štúdia, skonštruovaná rukou rutinéra. Za správne riešenie bolo možné získať 5 bodov.


Výsledok polročnej skladateľskej súťaže (1131-1154)

Do súťaže sa zapojilo 39 riešiteľov. Ich úlohou bolo vyriešiť 24 problémov rôznej obtiažnosti. Súťaž prebiehala v znamení vyrovnaného boja. Bodové rozdiely vznikli predovšetkým pri problémoch 1143 (vyriešili iba štyria riešitelia) a 1149 (obsahoval štyri vedľajšie riešenia). Vynikajúci výkon podali: Imrich Bandžuch a Jozef Majerčin, ktorí nestratili ani bod! V konečnom výsledku uvádzame iba tých riešiteľov, ktorí získali minimálne polovicu možných bodov. 79: Bandžuch (Spišská Nová Ves), Ing. Majerčin (Košice), 76: Ing. Holubec (Košice), 71: Perháč (Slovinky), 70: Bednár (Kurima), Revay (Spišská Nová Ves), 69: Paluška (Michalovce), 67: Janočko (Humenné), 59: Ing. Schlosser (Prešov), Wittner (Košice), 54: Ing. Peták (Domaňovce), 53: Ing. Ružinský (Košice), 49: Bunganič (Humenné), 48: Zgola (Brestov), 47: Durst (Levoča), Kurjan (Poproč), 41: Svrček (Vrútky).

Šesť najlepších riešiteľov, spolu s troma vylosovanými výhercami (Kurjan, Paluška, Wittner), obdržalo knižné odmeny. Všetkým úspešným riešiteľom k dosiahnutému výsledku blahoželáme. Riešiteľskú súťaž vedie Emil Klemanič.


Vzad <<  >> Vpred