Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 9. 1986)


Problém č. 1167 – originál

Alexandr N. Pankratiev, ZSSR

Mat 2. ťahom (8–12)Kontrolná notácia: b. Kd8, Da3, Vf8, Sf3, Sh8, Jd6, Je2, Ph5 (8), č. Ke6, Va2, Sd7, Jc5, Je3, Pb7, c6, c4, c2, e7, f4, g2 (12), biely začne a dá mat 2. ťahom.

Známy sovietsky skladateľ, náš stály prispievateľ, nám opäť poslal niekoľko moderných dvojťažiek. V dnešnom probléme spracoval zámeny matov a obrán v súčinnosti s hrozbovými antiparadoxmi. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1161 (Buňka): Pozícia A: 1.g1S 2.Sh2 3.Se5 4.S:d4 5.S:e3 D:e3 mat. Pozícia B: 1.g1J 2.Jf3 3.J:d4 4.Jc2 5.J:e3 D:e3 mat. Pozícia C: 1.g1V 2.Vg4 3.V:d4 5.V:e3 D:e3 mat. Logický a zrozumiteľný sériový pomocník, škoda, že mat je vždy rovnaký, ale tri slabšie premeny, diferencované postavením bieleho kráľa, pôsobia pekným dojmom.


Titul opäť na východné Slovensko

V dňoch 21.-22. septembra sa v Havířove uskutočnili majstrovstvá ČSSR v riešení šachových problémov. Súťažiacim bolo predložených 18 problémov rôznych žánrov. Súťaž prebiehala v znamení vyrovnaného boja, výkonnostná úroveň riešiteľov bola na vysokej úrovni. Konečné umiestnenie: 1. Ing. Salai, 2. Gvozdják, 3. Valuška, 5. Ing. Kovalič (Spišská Nová Ves). Titul tretíkrát po sebe získal Ing. Ladislav Salai s UPJŠ Košice. Z 18 možných bodov stratil iba jediný a opäť potvrdil svoje veľké riešiteľské schopnosti. Aj umiestnenie Ing. Jána Kovaliča je veľmi pekným úspechom a potvrdením toho, že aj on patrí k československej špičke. Z ostatných riešiteľov z nášho kraja na 17. mieste skončil Ing. Bidleň (Humenné), na 19. Ing. Holubec (Košice), na 18. Bandžuch (Spišská Nová Ves).


Vzad <<  >> Vpred