Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 9. 1986)


Problém č. 1166 – originál

V. N. Baziľuk, ZSSR

Pomocný mat 3. ťahom (3–4)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kg6, Je2, Pd4 (3), č. Kg4, Vg3, Jf2, Pd5 (4), pomocný mat 3. ťahom, dve riešenia.

Dnešný problém patrí medzi pomocné maty jednoduchšieho typu. Riešitelia musia objaviť dve podobné riešenia, zakončené echovými matmi. Za správne a úplné riešenie je možné získať 6 bodov. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1160 (Fomičev a Sergejev): I. 1.Dc6 d:e8V 2.Kd7 e:d8D mat. II. 1.Df6 e:d8V 2.Ke7 d:e8D mat. Sympatický miniatúrny pomocný mat s recipročnou zámenou "premien" bieleho pešiaka. Ekonomické echové maty, aj keď nie sú modelové, pôsobia pekným dojmom. Autor nám napísal, že úlohu spracoval podľa námetu F. Abdurahmanovića, ale podľa nášho názoru rozdiely sú dosť značné. Preto pokladáme problém č. 1160 za originál. Za správne riešenie bolo možné získať 4 body.


Nová knižná publikácia

Kráľovny šachovej kompozície je názov novej publikácie skladateľky Zulejchy Ejvazovej. Ide o príťažlivú knihu o ženskom kompozičnom šachu. Autorka nám na 244 stranách a 350 diagramoch približuje diela viac ako stovky šachových skladateliek. Čitatelia sa môžu podrobne zoznámiť predovšetkým s tvorbou vynikajúcej E. Bairdovej, ako aj s rozsiahlou tvorbou šachistiek zo ZSSR.


Z nových súťaží

Tbiliský šachový zväz vypísal na počesť 150. výročia narodenia I. Čavčavadzeho medzinárodný skladateľský turnaj štúdií. Vypísané sú ceny v hodnote 400, 300, 200, 150, 100 rubľov. Rozhodcom súťaže je V. Neidze. Príspevky zasielajte v dvoch exemplároch do 31. 12. 1986 na adresu: 380096, Tbilisi, ul. Lenina 14, redakcia "Komunisti" s poznámkou Čavčavadze-150.


Vzad <<  >> Vpred