Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(31. 10. 1986)


Problém č. 1172 – originál

Viktor V. Kičigin, ZSSR

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kc8, Dc4, Sf7, Je5, Pg5 (5), č. Kf8, Pa7 (2), biely začne a dá mat 2. ťahom.

Dnešná dvojťažka je ľahšieho charakteru a určite nespôsobí riešiteľom väčšie problémy. Nájdeme v nej niekoľko ekonomických, ale nie modelových matov. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1166 (Baziľuk): I. 1.Kh3 Kh6 2.Jg4 Kh5 3.Jh2 Jf4 mat. II. 1.Kh4 Kh6 2.Vg4 Jg3 3.Jh3 Jf5 mat. Dva farebné echové maty. Úloha má veľa nedostatkov. Zlým dojmom pôsobí opakovanie ťahu Kh6 v obidvoch riešeniach. Ani biely pešiak d4 by sa nemal v tomto druhu úloh vyskytovať na šachovnici. Podobných pomocných matov bolo zložených veľmi veľa, a tak nemožno vylúčiť prípadného predchodcu. Za správne riešenie priznávame 6 bodov.


Žartovné problémy

Zaujímavú a určite atraktívnu súťaž žartovných problémov vypísala redakcia časopisu "Prizyv". Rozhodcom súťaže bude N. Plaksin. Úlohy zasielajte v dvoch exemplároch do 30. novembra tohto roku na adresu redakcie, ul. Oficerskaja, 33 a, 600 000, Vladimír, ZSSR.

Ani my sme nezabudli na tento druh problémov a do Silvestrovskej rubriky zaradíme úlohu s netradičným a žartovným riešením. Vaše príspevky očakávame do 30. novembra 1986. Prípustné sú akékoľvek zmeny, týkajúce sa chodu figúr, farieb kameňov, šachovnice, alebo diagramu v našom šachovom okienku. Súťaž vyhodnotí Michal Hlinka z Košíc, najlepšiu úlohu vyberie na uverejnenie. Úspešného autora odmeníme peknou knižnou odmenou. Priebežný stav riešiteľskej súťaže uverejníme v budúcom čísle.


Vzad <<  >> Vpred