Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 10. 1986)


Problém č. 1171

Vladimír Pachman, ČSSR

Thémes 64, 1984, I. cena

Mat 4. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: b. Kb5, Vb1, Sb8, Sf1, Jg3, Pe2 (6), č. Kh2, Sa7, Pb7, d5 (4), biely začne a dá mat 4. ťahom.

Do neoficiálneho výberu najlepších mimosovietskych mnohoťažiek za roky 1983-84 (vyberal R. Kofman) sa dostala iba jediná skladba nášho skladateľa, štvorťažka nebohého medzinárodného veľmajstra, Vladimíra Pachmana. Jedna z jeho posledných skladieb je nádhernou ukážkou veľkého šachového majstrovstva V. Pachmana. Riešitelia musia v úlohe objaviť správny výber prvého ťahu, hrozbu a tri varianty, zakončené modelovými matmi. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1165 (Ing. Križovenský a Klemanič): Pokus: 1.D:f3? hrozí 2.D:d5 mat (A). Neobrana 1...d4? (b), vyvracia 1...e4! (a). Pokus: 1.S:f3? hrozí 2.D:d5 mat (A). Neobrana 1...e4? (a), vyvracia 1...d4! (b). Pokus: 1.Dc3? hrozí 2.D:e5 mat (B). Neobrana 1...e4? (a), vyvracia 1...d4! (b). Pokus: 1.De3? hrozí 2.D:e5 mat (B). Neobrana 1...d4? (b), vyvracia 1...e4 (a)! Riešenie: 1.Db5! tempo. Obrany: 1...e4 (a), d4 (b) 2.D:d5 (A), D:e5 (B) mat, (1...f2, Kd6 2.D:d5, Vf6 mat). Syntéza Dombrovskisovej a Hanneliusovej témy. Prednosť úlohy spočíva v tom, že ani jeden pokus neobsahuje kvaziduál. Žiaľ, veľkou závadou je pripravený mat 1...e4 2.D:d5.


Úprava problému č. 1160

Dňa 8. augusta 1986 sme uverejnili problém J. V. Fomičeva. Autor prišiel na novú, obsahovo bohatšiu úpravu. Nová pozícia vyzerá takto: b. Kb1, Pd7, e7 (3), č. Ke6, Df3, Vd8, Ve8 (4) – P2X, 3 riešenia. I. 1.Dc6 d:e8V 2.Kd7 e:d8D mat. II. 1.Df6 e:d8V 2.Ke7 d:e8D mat. III. 1.Df8 d:e8D 2.Vd5 e:f8D mat. K pôvodným dvom echovým matom pridal autor aj tretie tematické riešenie. V prípade, že vydrží korektnosť, v skladateľskej súťaži sa bude hodnotiť nová verzia.


Vzad <<  >> Vpred